തെയ്യാമ്മ 3

Posted by

തെയ്യാമ്മ 3 

Theyyamma Novel Part 3 Author: Renjith Bhaskar | PREVIOUS PART

കടക്കാരി മേരിക്കുട്ടി….

അങ്ങനെ തെയ്യാമ്മയും ഞാനും അവസരം ഉണ്ടാക്കി പണ്ണി തകർത്തു കൊണ്ടിിരുന്നു.. നമ്മടെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഞാൻ പലയവളുമാരെയും നൈസായിിട്ട്

കുണ്ണ കാണിച്ചെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടായില്ല… അത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞ്ഞ ത്…

ശ്രമിക്കു്കൂ എന്നാണ്… എന്താണേലും ഇത് അപ്രതീക്ഷിതമായി കിട്ടിയ പണിയാാണ്  …..

തെയ്യാമ്മയുടെ വീടിന് കുറച്ചപ്പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ അരി, പലചരക്ക്സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുുന്ന കട.. കടക്കാരൻ ചെറിയാൻ ചേട്ടൻ, മൂന്ന് വലിയ മക്കൾ ഒരാണ് രണ്ട് പെൺമക്കൾ. പെണ്ണുുങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു.ഒരു മകനുള്ളത് ട്രാവൽസിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുു.. ചെറിയാൻ ചേട്ടന് പ്രായം 60… ഒരു അശു…, സാധുു..

ഇങ്ങേരുടെ ഭാര്യയയാണ് മേരിക്കുട്ടി ചേടത്തിി.. വയസ്സ് 52.. നല്ല പൊക്കം വെളുത്തത നിറം. നല്ല വീട്പണി  എടുക്കുകുന്ന ഇനം.4 പശുക്കളും. അവരെെടുക്കുന്ന പുല്ലുംം കെട്ട് കണ്ടാ നമ്മള് ഞെട്ടും.. തടിച്ചചതെങ്കിലും ഉറച്ച ശരീരം, നല്ല മുലയും, മാംസളമായ  വയറുംു, കൊഴുത്ത് പരന്ന്ന ചന്തിയും,,, ചട്ടയും ജമ്പറും ആണ് വീട്ടിലും കടയിലും വേഷംം…. എന്തെ്തെങ്കി ലും എടുക്കാൻ കൈ പൊക്കുമ്പം കാണാം ഒരക്കുഴി  പോലത്തെ പുക്കിൾ…. ഹോ നമ്മടെ ഒക്കെ കുണ്ണത്തല കടക്കുന്ന വലിപ്പം ഒണ്ടതിന്.. അത് കണ്ട് ഒരു പാട് വാണം വിട്ടിട്ടുമുണ്ട്.. പക്ഷെ തനി കൂറ .നാക്ക് വളച്ചാൽ തെറിയേ പറയൂൂ.. അത് പശൂൂനെ ആണേൽ പോലുംം.ഇവര് കമ്പി വർത്താ്താ പറയാനും മിടുക്കിയാന്ന് തെയ്യാമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നനത്തി പോലും കരുതിയാില്ല.. ഇനി കാര്യയത്തിലേക്ക് വരാം..

Leave a Reply

Your email address will not be published.