തെയ്യാമ്മ 2

Posted by

______  … തെയ്യാമ്മ…___ നോവൽ ഭാഗം 2________

Theyyamma Novel 2 Author:Renjith Bhaskar | PREVIOUS PART

ˇ

അങ്ങനെ നല്ലൊരു വാണവും വിട്ട് തുള്ളിച്ചാടിയ മനസ്സുമായി ഞാൻ തെയ്യായെ കാത്തിരുന്നു.. ഫ്രണ്ട് ക ത കെല്ലാം അടച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കി… എന്നാ ഒരു പുകയെടുത്താലോ? ആദ്യത്തെ കളി നല്ല വണ്ണം അറഞ്ഞ്പണ്ണണം. ഞാൻ പെട്ടന്ന് ഒരു ബീഡി കഞ്ചാവ് നിറച്ചു :. ആസ്വദിച്ച് പുകച്ചു… ബാത്ത് റൂമിൽ കയറി പെട്ടന്ന് കാക്കക്കുളി കുളിച്ച് ,വായും കഴുകി തെയ്യാമ്മയുടെ വരവിനായ് കാത്തിരുന്നു..

ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കാണും.. തെയ്യാമ്മ വെള്ളക്കലവുമായി വരുന്നനത് ഞാാൻ ഒരു നേർത്ത ചങ്കിടിപ്പോടെ കണ്ടു. ഇടവഴികയറി അവർ കിണറ്റിൽ കരയിലെത്തി കലം അടുക്ക്കള ഭിത്തിയോട് ചേർത്ത് വച്ചു……. ആഹാ കുളിച്ചെന്ന് തോന്നുുുന്നു തലമുടി ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല…. ചേച്ചീ്…

അടുക്കളയിിലേക്ക് കയറിക്കോ….

ഞാൻ പതുക്കെ വെളിയിലേക്കി നടന്നു…

പെട്ടന്ന് തെയ്യാമ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറി…

വീടിന് ചുറ്റുുമെന്ന് കറങ്ങി്ങി നോക്കീട്ട് ഞാനും കയറി കതക് അടച്ചു.. തെയ്യാമ്മയുടെ അടുത്തെ്തെ്ത്തി..

…. എടാ നീയും ഞാനുമല്ലാതെ ഇതാാ രേലും അറിഞ്ഞാൽ……

ഇല്ല ചേച്ചീ …. അമ്മയാാണ സത്യം…

എന്റെ സിരകളിൽ പുകയുടെയും കാമത്തിിന്റയും ആനന്ദത്തിന്റെയും ലഹരി നിറഞ്ഞു.. ഞാൻ എന്റെ വാണ റാണിയെ പുറകിലൂടെ ഇറുകെ പുണർന്നു…

…. ഹൊ എടാ മൈരെ… പതുുക്കെ ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.