കൗമാര സുരതം 1 [Sam]

Posted by

കൗമാര സുരതം

kaumara suratham Author : സാം

 

ഒരു കഥ എഴുതണം എന്ന് കുറേനാളായി വിചാരിക്കുന്നു, യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ വല്ലവരുടെയും സൃഷ്ടി ഓസിനു വായിച്ചു മടുത്തു , അല്പം നാണം വേണ്ടേ മനുഷ്യന്.

1993 – 1995 കാലഘട്ടം ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി , ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നിട്ട് അഞ്ചു വർഷമാകുന്നു. അച്ഛൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ. ‘അമ്മ ബെല്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സയന്റിസ്റ് ആയി. ആയിടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് അകന്ന ബന്ധത്തിൽ പെട്ട ഒരു കുടുംബം അവിടേയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറി വന്നു. ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു അവർ. അയാൾ ആർമിയിൽ മേജർ ഭാര്യ asc കേന്ദ്രിയ വിദ്യാലയത്തിലെ ടീച്ചർ, കുട്ടിക്ക് 2 വയസ്സും. അങ്ങേർക്ക് ഒരു 45 വയസ്സ് അവർക്ക് ഒരു 38 -39 ഉം . പെണ്ണുംപിള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരായിരുന്നു , കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറും.

തണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹിമാലയം കയറിയവരായിരുന്നു അവർ. ഞാൻ +2 പഠിക്കുന്ന കാലം, ടീച്ചർമാരുടെ ചൊറിയുന്ന സ്വഭാവവും മറ്റും നന്നായിട്ട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഭാവം എന്നോടും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മലയാളം അറിയാത്ത പോലുള്ള ഒരു ജാതി വർത്തമാനം. കേട്ടാൽ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.