എന്റെ ചിറ്റ

Posted by

എന്റെ ചിറ്റ

Ente Chitta BY ROONI

ഹായ്, ഫ്രണ്ട്‌സ്…  ഞാൻ റൂണി ഫുൾ നെയിം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല … ഈ കഥ എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഞാൻ ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നു……    അതിനു മുന്പ് നമ്മുടെ കഥ നായകനെ ഞാൻ പരിചയപെടുത്താം വിഷ്ണു.. ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിന്റെ ചെറിയച്ഛൻ ഷിബു പെണ്ണുകാണാൻ പോകുമ്പോൾ തൊട്ടാണ് അതായതു നമ്മുടെ നായകന്റെ ചെറുപ്പകാലം

“വിഷ്ണു നീ എവിടാ…. ഈ ചെറുക്കാൻ എവിടെ പോയി, ?(ശ്രീഹരി വിഷ്ണുവിന്റെ അച്ഛൻ വില്ലജ് ഓഫീസർ )

“എന്താ ശ്രീയേട്ടാ” (കാദംബരി  വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ ഒരു പാവം വീട്ടമ്മ. )

ശ്രീഹരി : “ഡീ നീ അവനെ കണ്ടോ വിഷ്ണുവിനെ ?”

കാദംബരി : “അവൻ ഷിബുവിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് “. എന്തുപറ്റി ?

ശ്രീഹരി : “ഒന്നുമില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയി  പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടു വരാം ”

കാദംബരി : ശെരി പോയിട്ടുവാ….

ഫ്രണ്ട്‌സ് ഇപ്പോൾ അവർ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ നായിക  നന്ദന. .  നമ്മുടെ നായകന്റെ ചെറുപ്പം…. കൗമാരം .. അങ്ങനെ അവന്റെ അവന്റെ ആദ്യ പെണ്ണ്

 

NB: ഇതു ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ് ബാക്കി കഥ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പോലെ….

റൂണി

Leave a Reply

Your email address will not be published.