ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ 1

Posted by

ഉഗാണ്ടയിലെ ചികിത്സ

ഗർഭം കന്യക  നേഴ്സ് Part 1

Ugandayile Chikilsa Gharbham Kannyaka Nurse Part 1 Author : Muneer

 

എനിക്ക് കഥ എഴുതി പരിചയമൊന്നുമില്ല ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഥയല്ല ജീവിതം തന്നെയാണ്. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനും അവന്റെ ഫാമിലിക്കും ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്. ഒരുപാട് പേജുകൾ ഉണ്ടാകും  2,3 പാർട്ടുകളിലായി എഴുതാം.!

  1. ഈ കഥ മുഴുവനായും വായിക്കാതെ വിമര്ശിക്കരുത്

  2. ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് കഥയെ സംബന്ധിച്ച

    സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേരുകൾ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. കാരണം കൈ വിട്ട കളികളിൽ ഒന്നാണ് അത്കൊണ്ട് ക്ഷെമിക്കണം.

  1. നിങ്ങൾക്ക് കഥയിൽ പറയപ്പെടുന്ന രാജ്യത്ത് ആരെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപ്പറ്റി അന്നെഷിക്കാം സത്യമാണോ അതോ മറിച്ചാണോ എന്ന്.

  2. ഇത് ഒരു കഥയാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ചു മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആയിരിക്കും ഇതിലെ 25 കാരൻ മുനീർ.

നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published.