വെടിച്ചിപ്പാറു അമ്മ

Posted by

വെടിച്ചിപ്പാറു അമ്മ

Vedichipaaru Amma Author : Appu

 

ഡാ അപ്പു എണീക്ക് ഡാ എണീക്ക്..
ഡിസംബർ മാസത്തെ തണുപ്പിൽ പുതപ്പിനടിയിൽ സുഖായിട്ട് കിടന്ന്
ഉറങ്ങായിരുന്നു ഡാ പോകാൻ സമയമായി ഹാജ്യാർ വണ്ടിയുമായി ഇപ്പോൾ വരും കണ്ണ്
തിരുമി നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മ കുളിച്ചു സുന്ദരിയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിക്കുന്നു
എന്താ മോളെ നന്നായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഹാജ്യാർ
ഒന്നാകെ വിഴുങ്ങുമല്ലോ 1 മാസത്തെ ടൂർ 1 കൊല്ലമാക്കുമോ ഹാജ്യാർ വിടൂലേ?
പോടാ കള്ളാ കളിയാക്കാതെ പോയി കുളിച്ചു വാ
ഞാൻ വേഗം കുളിക്കാൻ പോയി
എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു ഞാൻ അപ്പു 22 വയസ്സായി ഇപ്പോൾ
പ്രത്യേകിച്ച് പണി ഒന്നും ഇല്ല പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് കണ്ട
പെണ്ണുങ്ങളുടെയും ടീച്ചറുമാരുടെയും മൂടും മുലയും നോക്കി നടന്നതുകൊണ്ട് ഈ
നിലയിൽ എത്തി ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ കാമപൂർത്തീകരണത്തിന് മാമാപണി ചെയ്യുന്നു
എന്തൊക്കെ ആയാലും അതൊരു സുഖമുള്ള പണിയാണ് സ്വന്തം അമ്മയുടെ പൂറിൽ പല പല
പെരും കുണ്ണകൾ ഇങ്ങനെ കയറിയിറങ്ങുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ ആച്ഛൻ അമ്മയെ
ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതിനു ശേഷമാണ് അമ്മ പുറത്തൊക്കെ പോയി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത്
അച്ഛൻ അമ്മയെ ഒഴിവാക്കാൻ തന്നെ കാരണം അമ്മയുടെ ചുറ്റികളി ആയിരുന്നു
ഇനി അമ്മയെ പറ്റി പറയാം അമ്മയുടെ പേര് സുജാത അമ്മയ്ക്ക് 40 വയസ്സുണ്ട്
കണ്ടാൽ അത്ര ഒന്നും പറയില്ല എന്ന സ്ഥിരം ഡയലോഗ് പോലെ അല്ല ഇത് ശെരിക്കും
അമ്മയെ കണ്ടാൽ ഒരു 35 പറയൂ പാലിന്റെ നിറമൊന്നുമില്ല ഇരുനിറമാണ് കുണ്ടിയും
മുലേം ആവശ്യത്തിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് 38, 100 വരും നമ്മുടെ
സിനിമാനടി പാർവ്വതിയെ പോലെ ഇരിയ്ക്കും അപാര structure ആണ് ഏത്
കിളവന്മാരുടെ വരെ അണ്ടിയും എണീറ്റ് നിന്ന് സെലൂട്ട് അടിയ്ക്കും
അമ്മയ്ക്ക് പണ്ട് മുതലേ അപാര കടിയായിരുന്നു അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി
വന്നത് ഇപ്പോഴാണ് പണ്ട് ഒരു സ്കൂൾ വെക്കേഷനിൽ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published.