മാർക്കണ്ഡേയൻ  5

Posted by

മാർക്കണ്ഡേയൻ  5

Maarkhandeyan Part 5 bY Sahu Click here to read previous parts

ഞാൻ sahu നിങ്ങൾക് എന്റെ കഥ ഇഷ്ടപെട്ടാൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കഥ തുടരുന്നു….

അത് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാര്യം ഞാനും നിയാസും വീട് വാങ്ങാൻ അതിന്റെ ഓണറുടെ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു കുറച്ചു ദൂരം നാടെന്നുകാണും അപ്പോൾ നിയാസ് പറഞ്ഞു …എടാ മനു ആവരുന്നത് ഓണറുടെ അമ്മയെല്ലേ …,എനിക്കറിയില്ല നീയല്ലേ വാടക കൊടുക്കാൻ പോകാറ്… അതേടാ അത് ഓണറുടെ അമ്മതന്നെ ഞാൻ അതിനെ അവിടെവച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്….എന്നാവെയ്റ്റ് ചെയ്യ് നിയാസേ ആയമ്മക് നിന്നെ അറിയുമെങ്കിൽ നിന്നോട് മിണ്ടുമോ എന്ന്നോക്കാം അപ്പോയെക്കും ആ ‘അമ്മ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിന്നു നിയാസിനെ കണ്ടപാടെ അവർ ചോദിച്ചു . നീ ആവാടക തരാൻ വരുന്ന പയ്യനല്ലേ അതെ നിയാസ് മറുപടി പറഞ്ഞു . കമ്പികുട്ടന്‍.നെറ്റ്മോനെ നിന്റെകൂടെ ഇതാരാ എന്നെച്ചൂണ്ടി കാണിച്ചു അപ്പോൾ നിയാസ്‌പറഞ്ഞു ഇതാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഞാനും ഇവനുമാ നിങ്ങളുടെ വീട് വടക്കേക്കെടുത്തത് ‘അമ്മ എവിടെ പോയി വരുന്നു നിയാസ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയിവരുകയാ ആ ‘അമ്മ എന്നെനോക്കി എന്നോട് ചോദിച്ചു മോന്റെ പേരെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാർക്കണ്ഡേയൻ അതുകേട്ടതും അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആരാ മോന് ഈ പേരിട്ടത് എന്റെവിമുത്തശ്ശിയാ അമ്മേ അമ്മെ നിങ്ങൾക് മാർക്കണ്ഡേയൻ എന്നുവിളിക്കാൻ ബുദ്ദിമുട്ടാണെങ്കിൽ എന്നെ മനു എന്നുവിളിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ ഓരോന്നുപറഞ്ഞുനഡെന്നു എനിക്കെന്താ മോനെ നിന്റെ പേര്വിമർകണ്ഡേയൻ എന്നുവിളിക്കാൻ ഒരുബുദ്ദിമുട്ടും ഇല്ല നിനക്ക് ഈപേര് ബുദ്ദിമുട്ടായി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാനൊന്നു ചിരിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മോൻറെ മോന്ക്ക് അറിയുമോ ഈ മാർക്കണ്ഡേയൻ എന്ന ആളെ . ഇല്ല ഞാൻ തലതായിത്തി . .എന്നാ മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ മഹാത്മാവിനെ കുറിച്. . ആ ‘അമ്മ എന്നെ ചേർത്തുപിദിച്ചു എന്നിട്ട്പറയാൻ തുടങ്ങി
മോനെ പണ്ട് മൃകണ്ഡു എന്നൊരു മുനി ഉണ്ടായിരിന്നു മഹാശിവ ഭക്തനായ അയാൾക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങളായിട്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ല പലവിധ വായിബാടും നേർച്ചയും കഴിച്ചു എന്നിട്ടും ഒരുകുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്കുണ്ടായില്ല ഒടുവിൽ ശ്രീപരമേശ്വരനെ തപസ്സ് ചെയ്യാൻ മൃഗണ്ഡു തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലത്തേ തപസിൽ സംപ്രീതനായി ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം നൽകി ചോദിച്ചു ഭക്താ നിനക്പുത്രൻ ഉണ്ടാവാനാണല്ലോ നി ന്നമ്മേ തപസ് ചെയ്തത്

Leave a Reply

Your email address will not be published.