വിഡ്ഢികൂശ്മാണ്ഡം 5

Posted by

വിഡ്ഢികൂശ്മാണ്ഡം 5
Vidtty kushmandam part 5 bY Sahu | Previous Parts

Continue reading part 5..

നമ്മുടെ ഈ കഥ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ആയിരിക്കുന്നു ഇനി അധികമൊന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഈ കഥ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആണ് ഇനി എഴുതുന്നത് എത്ര പാർട്ട് വരും എന്നെനിക്കറിയില്ല തുടരുന്നു .,…ഇന്നല്ല ചന്ത്രാ നാളെ അപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു നാളെ നമ്മൾ എത്രമണിക്കാണ് പോകുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ അതുകേട്ടതും പ്രഭാകരൻ കണ്ണുകൊണ്ട് പറയണ്ടാ എന്ന് ഒരു സിഗ്‌നൽ തന്നു ഞാൻ ചന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു ചന്ത്രാ മോനെ അത് സമയമാകുമ്പോൾ പറയാം ഞങ്ങൾ അവിടെനിന്നും പിരിഞ്ഞു എന്റെകൂടെ വന്ന ശുമേസിനോട് പ്രഭാകരന്റെ കൂടെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അവർ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രഭാകരനോട് പറഞ്ഞു പ്രഭാകരാ നാളെ അവന്റെ കാൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു വരാം അവർ പോയി കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു ഞാൻ എണീറ്റു തൊട്ട് വരമ്പിലൂടെ കുറച്ചുദൂരം നാടെന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോയെല്ലാം പോകാറുള്ള രമണിയുടെ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി കുറച്ചുദൂരം നാടെന്നപ്പോൾ ഒരു ബേക്കറി കടകണ്ടു കടയിൽകയറി ബേക്കറി സദനം വാങ്ങി അതിനടുത്തായി ഒരു കോയിക്കടയും ഉണ്ടായിരിന്നു അവിടെനിന്നു മൂന്ന്കിലോ കോഴിയും വാങ്ങി രമണിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നാടെന്നു രമണിയുടെ ഭർത്താവ് മോഹൻ എന്നെക്കണ്ടാൽ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അദ്ധ്യമായി രമണിയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് മോഹന്റെ കൂടെ യായിരുന്നു മോഹനെ ഞാൻ അദ്ധ്യമായി കാണുന്നത് ബാറിൽ വച്ചാണ് ബാറിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരിചയപ്പെട്ടത് ഞാൻ മോഹന് വയറുനിറയെ കള്ളുവാങ്ങിക്കൊടുത്തു മോഹൻ ഫിറ്റായപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സുരേഷേ നീ ഓട്ടോ വിളി നമുക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോകാം അങ്ങനെ ഞാനും അവനും അവന്റെ വീട്ടിൽ എത്തി അവന്റെ ഭാര്യ രമണിയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നന്നായി ബോധിച്ചു മോഹൻ ഫിറ്റായി കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ കിടന്നു അവൾ അദ്ധ്യമെല്ലാം എതിർത്തെങ്കിലും പിന്നെ വഴങ്ങി അതിനു ശേഷം രണ്ടുതവണകൂടെ ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ അവിടെ പോകുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ വാങ്ങിയാണ് പോകാറ് അവന്റെ ഭാര്യയെ കളിച്ചു പിറ്റേന്ന് തിരിച്ചുപോരുമ്പോൾ അവന് കൈ നിറയെ കാശും കൊടുക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published.