ആ ഓമ്മകൾ

Posted by

ആ ഓമ്മകൾ

Aa Ormakal bY Janefer

എന്റെ പേര് അനിത നായർ, ഒരു കുടുംബിനിയാണ്, ഭർത്താവും രണ്ട് കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കുടുംബം.
എനിക്ക് ഇപ്പോൾ 36 വയസു പ്രായമായി, വെളുത്ത ശരീരപ്രകൃതമാണ് ആവശ്യത്തിന് വണ്ണവും നീളവും തൂക്കവും ഉണ്ട്
എന്റെ വലിയ മാറും ഇടുങ്ങിയ അരക്കെട്ടും കാഴ്ചക്കാരനും ഹരം കൊള്ളും.
ഭർത്താവിനു കവലയിൽ ഒരു പലചരക്ക് കടയാണ്, വീട്ടിൽ പത്ത് ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ടം ഉണ്ട് അതിന്റെ പരിപാലനം എനിക്കാണ് മോശമല്ലാത്ത വരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽനിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്.
പണിക്കാരെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ആസാമി പയ്യൻ ഞങ്ങളവിടെ ജോലി അന്വേഷിച്ചു വന്ന കണ്ടാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കും ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് 23 വയസുണ്ട് കാണാൻ സുമുഖനായ ഒരു പയ്യൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ പണികൾ പഠിപ്പിച്ചു.
തോട്ടത്തിൽ ഷെഡ്ഡിലാണ് ആണ് ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്തിരുന്നത്. വളരെപ്പെട്ടെന്നുതന്നെ അവൻ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്ത് സഹായിച്ചു ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി.
അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം അവൻ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കുളിക്കുന്നത് കണ്ടു, അവന്റെ വെളുത്ത് വിരിഞ്ഞ ശരീരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അതുവരെ തോന്നാതിരുന്ന ഒരു രസം എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി.
എനിക്ക് അവനെ വലിയ ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അടുത്തിടപഴകി , ജോലിക്കിടയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും അവന്റെ തോളിൽ കയ്യ ഇടുകയും ശരീരത്തിൽ തടവുകയും ഒക്ക ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവൻ അത് കാര്യമാക്കിയില്ല, അവന്റെ ആ പ്രകൃതം എനിക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായി.
മറ്റ് ആണുങ്ങളെ പോലെ കുറച്ചു ഇടപഴകിയ മറ്റൊരു രീതി കാണുന്നു പോലെ അവൻ കണ്ടില്ല എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി. അവൻ വന്നോടെ തോട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പണി വളരെ കുറവായി അതോടെ എനിക്ക് സമയം ഒരുപാടുണ്ടായി വെറുതെയിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവനിൽ കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടനായി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.