പുതിയ സുഖം 5

Posted by

പുതിയ സുഖം 5

Puthiya Sukham Part 5 bY Bincy | Previous Part

ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് കുഴമ്പ് ഒരു തടസ്സമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ സുജ അതിനുള്ള ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി
“മോനെ കുഴമ്പ് തേച്ചത് മതിയടാ”
സുജ അതു പറഞ്ഞപ്പോൾ രാഹുലിന് ഒരു നിരാശ വന്നു.അമ്മയുടെ പൂർ കാണണമെന്ന തന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാതിരിക്കുവാണല്ലോ.ഇതു പോലുള്ള ഒരു അവസരം ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല.രാഹുലിന്റെ മുഖത്തെ നിരാശ സുജ വായിച്ചെടുത്തു.
“മോനെ ഇനി കുറച്ചു ഇളം ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് കുഴമ്പ് തുടച്ചു കളഞ്ഞേക്ക്‌”
സുജ അതു പറഞ്ഞപ്പോൾ രാഹുലിന് ചെറിയ സന്തോഷം വന്നു.രാഹുൽ ഓടിപ്പോയി ഗ്യാസിൽ കുറച്ചു ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കി ഒരു തോർത്തുമായി വന്നു.രാഹുലിന്റെ പ്രവർത്തി ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നു സുജ ആഗ്രഹിച്ചു.രാഹുൽ കൊണ്ട് വന്ന ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തോർത് മുക്കി പിഴിഞ്ഞു വെള്ളം കളഞ്ഞു സുജയുടെ കാലിന്റെ കുഴമ്പ് കളയാൻ തുടങ്ങി.തുടയുടെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ രാഹുൽ നൈറ്റി കൈ കൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് ഉയർത്താൻ തുടങ്ങി.അങ്ങിനെ രാഹുൽ കാണാൻ മോഹിച്ചിരുന്ന അമ്മയുടെ പൂർ കാണുന്നത് വരെ ഉയർത്തി വെച്ചു.സുജ അതു തിരിച്ചറിഞ്ഞു.തന്റെ മോൻ തന്റെ പൂർ കാണുന്നുണ്ടെന്ന്. അത് സുജയുടെ വികാരം കൂട്ടി.അപ്പോൾ രാഹുൽ പകച്ചു നോക്കുകയായിരുന്നു.താൻ കാണാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ അമ്മപ്പൂർ കണ്ടിരിക്കുന്നു.താൻ പുറത്തോട്ട് വന്ന തന്റെ അമ്മയുടെ പൂർ.അതു കണ്ടതോടെ കുലച്ചു നിൽക്കുന്ന കുണ്ണ വെട്ടിവിറക്കാൻ തുടങ്ങി.കുണ്ണയുടെ ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞു മുറുകാൻ തുടങ്ങി.ഷേവ് ചെയ്ത് വെച്ച പൂറിന്റെ ഭംഗി രാഹുലിന് ഹരം കൊള്ളിച്ചു.കുഴമ്പ് തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ കൈ നിശ്ചലമായിരുന്നു.അവന്റെ നോട്ടം അവന്റെ അമ്മപ്പൂറ്റിലേക്കായിരുന്നു. അമ്മയുടെ പൂറിൽ ഒരു നനവ് ഇറങ്ങുന്നത് രാഹുൽ കണ്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.