വിഡ്ഢികൂശ്മാണ്ഡം 4

Posted by

വിഡ്ഢികൂശ്മാണ്ഡം 4
Vidtty kushmandam part 4 bY Sahu | Previous Parts

 

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ന്നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയും എന്റെ കഥയെ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും എന്ന വിശ്വസത്തോടെ കഥ എഴുതുകയാണ് ഞാൻ ഈ കഥ പാർട്ട് 4 വരെ എത്തും എന്ന് ഈ കഥ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് എന്നെ ഈ കഥ തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എല്ലാവര്ക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ന്നന്ദി രേഖപെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം sahu കഥ തുടരുകയാണ്……ഈ പൊട്ടൻ എവിടെ പോയികിടക്കുന്നു പൂറ് കണ്ടപ്പോ അവന്റെ ന്നിയേന്ദ്രണം വീട്ടുകാണും ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ യെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ ഇവനെ കാണുന്നുമില്ലല്ലോ ഇശോരാ…

ഞാൻ അന്തം വിട്ടുനില്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുവരുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ തെങ്ങിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് മാറിനിന്നു ഇനി ഈ നാട്ടുകാർ വല്ലവരുമാണെങ്കിൽ എന്നെകാണേണ്ട പോലീസ് വന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും പുലിവാലാകും ആരാണ് വരുന്നതെന്നറിയാൻ ഞാൻ മെല്ലെ ഇതിനൊക്കിയപ്പോൾ ഒരുവിലയുമില്ലാതെ കയ്യും വീശി സുമേഷ് നടന്നുവരുന്നു ആരെടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ കല്യാണം പറയാൻ പോയിവരുന്നപോലെ പുകയാടാൻ വന്നിരിക്കുകയാ എന്ന ഒരുതരി ചിന്ത എ പന്നിക്കില്ല ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു . അപ്പോയെക്കും അവനിങ്ങടുത്തെത്തി അവൻ എന്നെക്കണ്ടതും……. ആ സുരേഷേ അടിപൊളി …..

വല്ലവീട്ടിന്നും ബിരിയാണി കഴിച്ചു വരുന്നതുപോലെ ഞാൻ അവനെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വലിച്ചു നിർത്തി എട പുളയാടിമോനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ എന്തിനാണ് എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചു അതുപിന്നെ ഒരു സീൻ ആയിമാറും നിനക്ക് ഇത്രക്ക് വിവരമില്ല എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു…..സോറി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *