ഞാൻ അറിഞ്ഞ സുഖം

Posted by

ഞാൻ അറിഞ്ഞ സുഖം

Njan Arinja Sukham bY Janefer

എന്റെ പേര് റഷീദാ, ഞാനൊരു വീട്ടമ്മയാണ്, ഞാൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ആണ് താമസം. ഭർത്താവ് നജീം ഗൾഫിൽ ആണ്, ഒരു മോൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് 32 വയസ് ഉണ്ട്. വീട്ടിൽ കൂട്ടിന് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ ഉണ്ട്.
ഉമ്മയെയും കൊണ്ട് മധുര അരവിന്ദ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേർ ആണ് പോയത്. വോൾവോ ബസ്ൽ ആണ് പോയത്, ബാക്കിൽനിന്ന് ഫ്രണ്ട് ലോക്കുള്ള രണ്ടു സീറ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്
ഒരു സീറ്റ്ൽ ഉമ്മയും മോള് ഇരുന്ന് ബാക്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്നു, അപ്പോളാണ് എനിക്ക് അടുത്ത ഒരാൾ് ഇരുന്നു.
ഒരു 40 വയസ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സുമുഖനായ ആൾ. അയാള് നോക്കി ചിരിച്ച ഞാനും ചിരിച്ചു, വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി ലൈറ്റുകൾ ഓഫാക്കി ഏസിയുടെ തണുപ്പ് കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആയിരിന്നു. എനിക്ക് കിട്ടിയ കമ്പിളി വല്ലാത്ത ഗന്ധമായിരുന്നു അതിനാൽ ഞാനാ കബിളി മാറ്റിവെച്ചു, ഇത് കണ്ട് അയാള് ഷീറ്റ് കുറിച്ച് തന്നു. ഞാൻ ഉമ്മയ നോക്കി നല്ല ഉറക്കം
ഞാൻ ചാരി ഇരുന്നു ഉറങ്ങി തുടങ്ങി, ഇടക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ തടവുന്നത് പോലെ തോന്നി
ഞാൻ കൈ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി , പിന്നെയും ചെറിയ സ്പർശനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. ഞാൻ എന്റെ കൈകൾ മാറ്റാൻ പോയില്ല, സ്വതന്ത്ര്യം അയാക്ക കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനമായി കൊണ്ടിരുന്നു അത് പിന്നീട് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ അവസാരമായി
ആദ്യം എനിക്കും അതൊരു രസമായി തോന്നി ഞാനതുകൊണ്ട് മിണ്ടിയില്ല കൈകൾക്ക് എന്റെ കൈയുടെ മേൽ ആനാധിപത്യം നേടി.
എന്റെ കൈ അയാളുടെ മടിയിൽ വെച്ച് തടവി നോക്കി, എന്റെ ഓരോ വിരലുകളും അയാളുടെെ സ്പർശനത്തിൽ കുളിർമയിൽ കൊണ്ട് പിന്നെ കൈയ്യുടെ മുകൾ വശങ്ങളിലേക്ക് കൈ പരതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്റെ മൗനം അയാൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
അയാളുടെ കൈകൾ എന്റെ വയറിൽ തടവുകയും അവിടെ വിരലുകൾകൊണ്ട് അയാൾ കളം വരക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു വല്ലാത്ത സുഖം ഞാനനുഭവിച്ചു, അയാൾ കൈകൾ എന്റെ വയറിൽ അരിച്ചിറങ്ങി പൊക്കിൾ വിരലുകൾ ഇടുകയും ഉള്ളിലേക്ക് സ്പർശിക്കുകയും ഒരു വല്ലാത്ത സുഖം ഞാനറിഞ്ഞു. അറിയാതെ എടുത്തിരുന്നു വിരലുകൾ കറക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ പതുക്കെ കൈകൾ എന്റെ മുലകളെ തലോടുകയും പിടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് എനിക്കീ കൂടുതൽ ആവേശം തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published.