ഹാങ്ങ് ഓവർ 4

Posted by

ഹാങ്ങ് ഓവർ 4

Hangover Part 4 bY Hima | Previous Part

“ലിസി ….

എടി ലിസി എഴുന്നേൽക് “

കുമ്പിയടഞ്ഞ അവളുടെ കരിനീല കണ്ണുകൾ പതിയെ തുറന്നു

“എന്ത് കിടപ്പാടി ഇത് “

കോട്ടുവായ ഇട്ടു കൊണ്ട് ലിസ്സി കൈകൾ മേലോട്ട് ഉയർത്തി
മേനിയിൽ പറ്റിപിടിച് കിടക്കുന്ന പുതപ്പു മാറ്റുമ്പോഴാണ് അവൾ അറിഞ്ഞത്
തന്റെ ദേഹത്തു ഒട്ടും തുന്നിയില്ല എന്നാ സത്യം

ലെന അവളുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരുന്നു

“എന്താടി ഇത് “

പുതപ്പു തന്റെ ദേഹത്തൊട്ടു ചേർത്തിട്ടു കൊണ്ട് ലിസ്സി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു

“എന്ത് “

“ലിസ്സി ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് “

“എന്ത് സംഭവിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല “

ലിസ്സിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ലെനയ്ക്ക് വല്ലാതെ പന്തികേട് തോന്നി

അവളുടെ ദേഹത്ത് നിന്നു പുതപ്പുവലിച്ചു മാറ്റി ദൂരേക്കെറിഞ്ഞു ലെന

“നിന്റെ ഈ കോലം എന്താ എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് “

“അത് ഞാൻ …

ലിസ്സി വാക്കുകൾക്കു വേണ്ടി പരതി

“ആ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഊരിയിട്ടതാ ഡി “

ലെനയ്ക്ക് അവളുടെ നുണകൾ സഹിച്ചില്ല
അവൾ വേഗം ലിസ്സിയുടെ മാംസിലതമായ പൂറിൽ തന്റെ വിരൽ ഉള്ളിൽ കയറ്റി പറ്റിപിടിച് നിന്ന സുകുമാരന്റെ കുണ്ണപാലിന്റെ അംശം
അവൾ തോണ്ടിഎടുത്തു

“എന്താ ഇത് “

Leave a Reply

Your email address will not be published.