സുന്ദരൻ [G]

Posted by

സുന്ദരൻ

Sundaran bY Arun

ഹായ് അരുൺ വീണ്ടും ……….

ˇ

ഇതൊരു കുണ്ടൻ കഥയാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ വായിക്കണ്ട ..എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഒരു കഥയാണിത്‌ അത് ഞാൻ വായനക്കാർക്കായി എഴുതുന്നു .നായകൻ ഞാനല്ല…

എന്റെ പേര് അഷ്‌റഫ്‌ .50വയസ് .കാസർഗോഡ് ആണ് താമസം ..ആൺകുട്ടികൾ എന്നും എനിക്ക് ഒരു ലഹരി ആണ്….ഈ കാലത്തിനിടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പിള്ളേരുടെ പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.(എന്റേത് അടക്കം )
മാസങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് എനിക്ക് ഒരു സുന്ദരനായ പയ്യനെ കളിക്കാന് പറ്റി. ആ അനുഭവമാണ് ഞാന് പങ്കുവെയ്ക്കുന്
നത്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാന് ഒരു മൊബൈല് ഷോപ്പില് റീചാർജ് ചെയ്യാനായി നില്ക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു സുന്ദരനായ പയ്യന് അവന്റെ നമ്പര് ഷോപ്പിലെ ബുക്കില് എഴുതിവെച്ചു റീചാര്ജ് ചെയ്തത്. കണ്ടാൽ 16 വയസു പറയും .നല്ല വെളുത്തു മെലിഞ്ഞ സുന്ദരക്കുട്ടൻ.അവന്റെ സൌന്ദര്യത്തില് ആകൃഷ്ടനായ ഞാന് ആ നമ്പര് എന്റെ ഫോണില് ആരും അറിയാതെ സേവ് ചെയ്തു. പിന്നീട് കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്ക്കു ശേഷം ഞാന് അവനെ വിളിച്ചു.സുഹൈൽ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു . അവന് അതെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാ എന്നായി അടുത്ത ചോദ്യം. ഞാന് ഉരുണ്ടു കളിച്ചു . നിനക്കറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നീ കണ്ടുപിടിക്ക് എന്ന് പറഞു. അവന് പല പേരുകളും പറഞ്ഞു. ഞാന് അതല്ല അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം അവൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചു.ആരാണെന്നു പറന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കട്ട്‌ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു.അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോടു ഞാന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് അവനോടു ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞപോള് നീ സുന്ദരനാടാ എന്ന് ഞാന് പറഞ്ഞു. എന്നെ എപ്പോഴാ കണ്ടത് എന്നായി അവന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം.മൊബൈല് ഷോപ്പില് വെച്ചാണ് എന്ന് ഞാന് പറഞ്ഞു. നീയന്നു റീചാര്ജ് ചെയ്തപ്പോള് നിന്റെ നമ്പര് നോട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാന് പറഞ്ഞു. എന്തിനാ നോട്ട് ചെയ്തത് അവന് ചോദിച്ചു. നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.