വിഡ്ഢികൂശ്മാണ്ഡം 3

Posted by

വിഡ്ഢികൂശ്മാണ്ഡം 3
Vidtty kushmandam part 3 bY Sahu | Previous Parts

 

ഞാൻ sahu കമന്റ് ലൈക്കും അടിക്കാൻ ആളുകൾ കുറവാണെങ്കിലും പാതിക്ക് കഥ നിർത്തി പോകാൻ എന്റെ മനസ് അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഥ തുടരുന്നു.”””‘””” എന്റെ പൊന്നുസുരേഷേ ചതിക്കരുത് . ഷുമേഷ് എന്റെ മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി നിന്നു . ഷുമേഷേ നീ രാജൻതന്ന മുക്കാചക്രത്തിന്റെ കള്ളും കുടിച്ചു പട്ടിയെപ്പോലെ അവന് കാവലിരുന്നു ഞാൻ നീട്ടി ഒന്നുതുപ്പി നിനക്ക് വല്ലപ്പണിക്കും പോയ്കൂടെടോ . അപ്പോൾ സുമേഷ് പറഞ്ഞു രാജൻ ആ ആയമ്മനെ എനിക്കും മുട്ടിച്ചുതരാം എന്നുപറഞ്ഞിട്ടാ സുരേഷേ ഞാനീപണിക്കിറങ്ങിയത് .

എത്രദിവസമായി ഇപ്പൊകാവൽനിൽക്കാൻതുടങ്ങിയിട്ട്. രണ്ടുമാസമായി, എന്നിട്ട് മുട്ടിച്ചുതന്നോ, ഇല്ല ഇന്ന്പറയാം നാളെപറയാം എന്ന് പറയുകയല്ലാതെ ഇതുവരെ ഒന്നും നടെന്നില്ല .. നടക്കില്ല എനിക്കറിയാം അവന് കാവൽനിൽകാൻ ഒരാൾ വേണം അതിനു നിന്നെ പിരികേറ്റി രണ്ട്പെഗ് കള്ളും നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നാൽ നീ പട്ടിയെപ്പോലെ വന്നുകാവൽ നിന്നോളും എന്ന് അവനറിയാം.. ഇനിഞാൻ എന്തുചെയ്യണം സുരേഷേ നീപറ ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യാം.,. ന്നിനക് പെണ്ണുങ്ങളെ കളിക്കാൻ അത്രക്ക് ഇഷ്ടണോ സുമേഷേ.,. ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഒരു പെണ്ണിനെയും കളിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ എന്നെങ്കിലും ശരിയാക്കിത്തരും എന്നുകരുതി അവന്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഞാൻ…

എന്നാ നീ നാളെ ഒരു ആറുണിക്ക് തൊട്ടും കരയിലുള്ള വാസവന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ചായക്കടയില്ലേ അവിടെവാ നിനക്ക് ഞാൻ ശരിയാക്കിത്തരാം കളിക്കാനുള്ള അവസരം ഇത്രകാലം നിന്നെ ചതിച്ച രാജന് നിനക്ക് ഒരുപണി കൊടുക്കേണ്ടേ അതിന് ആളുകൾ വന്നാൽ എന്ത് സിഗ്നലാണ് തരാൻ പറഞ്ഞത് രാജൻ ., കുറുക്കൻ ഒളിയിടുന്നപോലെ ഒളിയിടാനാ പറഞ്ഞത്., എന്നാൽ ആ ഓളിയിടൽ ഒന്നിട് രാജൻ പുറത്തുചാടും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് അനുസരിച് ഷുമേഷ് ഓളിയിട്ടു ;;;;;;;;-

Leave a Reply

Your email address will not be published.