പേമാരി 2

Posted by

പേമാരി 2

Pemari Part 2 bY Machan | Click here to read previous part

 

ഇത് ഒരു കഥയായി മാത്രം കാണുക.
പേമാരി തുടരുന്നു…..

ˇ

ബേബി അമ്മച്ചിയുടെ അവസാന ഉടുതുണിയും പറിച്ചു എറിഞ്ഞു.. മേരി വാവിട്ടു കരഞ്ഞു.. ഒരു തുണി പോലും ഉടുക്കാതെ നിൽക്കുന്ന അമ്മച്ചിയുടെ ശരീരത്തിലെയെക്കു ആർത്തിയോടെ നോക്കി.. മകന്റെ ആർത്തിയോടെയുള്ള നോട്ടം കണ്ട മേരി പൂറും, മുലയും-പൊത്തിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് അടുക്കളയിലെയ്ക്ക് ഓടി.. ബേബി തന്റെ മുഴുവൻ തുണിയും ഊരി എറിഞ്ഞു.. കൂലച്ചാ കൂണ്ണ വഴികാട്ടാൻ റെഡിയായി.. അമ്മച്ചിയുടെ ബ്രയിസ്ർ താഴെ കിടക്കുന്നു അവൻ അത് എടുക്കാൻ കുനിഞ്ഞു അപ്പോൾ കട്ടിലിൽ അടിയിൽ ഒരു കുപ്പി ബ്രാണ്ടി.ആ പന്ന തയോളി മത്തായി കുടിച്ചതായിരിക്കാണം ബേബി ഓർത്തു.. വെള്ളം പോലും ചേർക്കാതെ അവൻ വായിലേക്ക് കമഴ്ത്തി.. രണ്ടു പെഗ്ഗ് ഉള്ളിൽ ചെന്നു ഒന്നു മൂഡായായി.. തല പേരുക്കുന്നു.. വയറു കത്തി.. അവൻ ഒരു ബീഡി കത്തിച്ചു രണ്ടു പുക വിട്ടു.. ചെറിയ ഒരു സുഖം… അവൻ അമ്മച്ചിയുടെ ബ്രാ കയ്യിൽ എടുത്തു.. കുലച്ച കൂണ്ണയിൽ കോർത്തിട്ടു.. വിളക്ക് കൊളുത്തി. വടി കയ്യിൽ എടുത്തു അവൻ അടുക്കളയിയിലേക്ക് ചെന്നു…

ആ, മൂലായിൽ പേടിച്ചു വിറച്ചു കുത്തിയിരിക്കുന്ന മേരിയെ അവൻ കണ്ടു. അവൻ വിളക്ക് അടുപ്പിച്ചു അവളുടെ പിന്നോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന കൂണ്ടിയുടെ വലുപ്പം മനസിലാക്കി.. പിന്നെ മേരിയുടെ മുഖത്തെയെക്കു വിളക്ക് അടുപ്പിച്ചു.. അവൾ കിടുങ്ങി പോയി.. ഫസ്റ്റ് കണ്ടതു അവന്റെ തൊലി താഴെ മറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുലച്ചാ കൂണ്ണയാണ്.. മകുടം ചുവന്നു തക്കാളി പോലെ നിൽക്കുന്നു.. അവന്റെ വെട്ടി ആടുന്നാ കൂണ്ണയിൽ തന്റെ ബ്രാ, തൂക്കിട്ടിരിക്കുന്നതു കണ്ട മേരി മുഖം പൊത്തി തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു..

“എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാടി പൂറി.. അവന്റെ അലറച്ചാ പിന്നെ സ്റ്റിൽ പാത്രത്തിൽ ഒരു അടിയും ആ, ശബ്ദത്തിൽ മേരി ചാടിയെണിറ്റുപ്പോയി….

Leave a Reply

Your email address will not be published.