ലില്ലിവൈൻ 4

Posted by

ലില്ലി വൈൻ 4 ❤

Lilly Wine Part 4  bY ഹിമ | Click here to read All Parts


ആക്രോശിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടം ജനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ അപ്പച്ചൻ ഒറ്റയാനെ പോലെ നടന്നു

മാറിയപ്പനുമായി എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാർന്നു
തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ ശാന്തരായി പിരിയുന്നത് കണ്ടു

ഞാനും രാഹുലും ഭയത്തോടെ അന്നെങ്കിലും പുറത്തേക്കിറങ്ങി

മാറിയപ്പൻ അപ്പന്റെ വിശ്വസ്‌ത കൂട്ടുകാരനാണ് അയാളാണ് തോട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത്
അമ്പത്തൊടു അടുക്കുന്ന പറയാം നല്ലകട്ടി മീശയും ഒത്ത ശരീരം
ആൾക്ക് രണ്ടു ഭാര്യമാരിൽ നാലു പിള്ളേരുണ്ട്

തോട്ടം ബംഗ്ലോവ്ന്റെ പൂമുഖത്തു തന്നെ മാറിയപ്പനും അപ്പനുമായി എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു

മാറിയപ്പൻ ഞങളെ എല്ലാം കുട്ടി ഉള്ളിലേയ്ക്ക് പോയി അവിടെ അപ്പച്ചന്റെ മുറി അയാൾതുറന്നു

ഉള്ളിൽ അർദ്ധനഗ്നനായി മനുവും പിന്നെ തങ്കവും അവര് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അന്തം വിട്ടു നിന്നു
തങ്കം വല്ലാതെ മാറിപോയി കൂർത്ത മുലകൾ വിരിഞ്ഞ ചന്തി ഒട്ടിയ വയർ

ഒഹ്ഹ്ഹ് പെണ്ണ് അങ്ങു വളർന്നു

മാറിയപ്പന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയിൽ ഉണ്ടായ മൂത്ത പുത്രിയാണ് തങ്കം
അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

Leave a Reply

Your email address will not be published.