ഞാൻ കുണ്ടനായ കഥ-വിജേഷ്

Posted by

ഞാൻ കുണ്ടനായ കഥ-വിജേഷ്

Njan kundan aya kadha bY Vijesh

എന്റെ പേര് വിജേഷ്. എന്നിക്ക് ഉണ്ടായ കുറച്ചു അനുഭവങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് . ഞാൻ ഒരു ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ ആണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ 5ആം ക്‌ളാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആണ് എന്നനിക് ആദ്യം മായി ഒരു സെക്സ് അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അതു എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും ആയിയ് അവന്റെ പേര് നിഖിൽ ഞങ്ങൾ ഒരേ ക്‌ളാസിൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അവൻ അവനാണ് എന്നെ സെക്സ് ന്റെ ആദ്യം പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വായിൽ എടുത്തു… ഒരുമിച്ച ഒരുമിച്ചു വിട്ടു നടക്കുന്ന സമയം മിക്കവാറും വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള റബർ തോട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പരുപാടി അവനു ഞാനും അവൻ എനിക്കും വായിൽ എടുത്തു തരുമായിരുന്നു… അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഞങ്ങൾ ഉള്ള പരുപാടി ഒരിക്കൽ തോട്ടത്തിൽ വിറക്കും പെറുക്കാൻ വന്ന താഴത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചി കണ്ടു അന്ന്… എല്ലാം നശിച്ചു എന്ന് കരുതി വീട്ടിൽ കയറാൻ പോലും പേടി ആയിരിന്നു ….. രണ്ടു ദിവസം ശെരിക്കും പേടിച്ചിരുന്നു.. ഒന്നും ചേച്ചി ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി…

ˇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.