മിണ്ടാപെണ്ണ്‍

Posted by

മിണ്ടാപെണ്ണ്‍

Mindapennu bY Kottapuram

എന്റെ പേര് അമൽ. ഞാൻ പ്ലസ് ടൂ ക്സാഎം കഴിഞ്ഞു റിസൾട്ട് കാത്തു ഇരിക്കുന്നു. എന്റെ വീട് ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്താണ്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശത്തു ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകാറില്ല. ഒരുമാസം മുമ്പാണ് എന്റെ വീടിന്റെ ഔട്ട് ഹവുസിൽ ഒരു ഫാമിലി താമസിക്കാൻ വന്നത്. ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന മോളും. പകൽ അച്ഛനും അമ്മയും ജോലിക് പോകും. മകൾക്ക് പരീക്ഷ ആയതിനാൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കും. അവരുടെ പേര് ദിവ്യ എന്നാണ്.ഞാൻ കുറച്ചു തവണ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളു. അധികം പുറത്തിറങ്ങാതെ പ്രകൃതം.എടുത്തു പറയാൻ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ലാത്ത അവരുടെ ശരീരവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവർ നേരത്തെ പോകും. ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ തന്നെ ഉച്ചയാകും. അവർ വീട്ടിലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പുറത്തേക്ക് കാണില്ല, ഒരു ഒച്ച പോലും ഉണ്ടാകാറില്ല, പാടുത്തമായിരിക്കും എന്നു ഞാൻ കരുതി. ഒരു ദിവസം ഞാൻ പകൽ ടീ വീ വയ്ക്കാൻ നോക്കുമ്പോ സിഗ്നൽ കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ ഓടിട്ട വീടിന്റെ മുകളിൽ കയറി. വീടും ഔട്ട് ഹവുസിൽ ഒരുമിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഡിഷ്‌. ഞാൻ അവിടെ എത്തി ഡിഷ്‌ സരിയാകുമ്പോൾ പൊട്ടിയ ഓടിന്‌ ഉള്ളിലൂടെ ദിവ്യ കുളിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ദേഹം മുഴുവൻ കാണിച്ചു പൂർണ്ണ നഗ്ന ആയാണ് കുളി.

ˇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.