എന്‍റെ കുടുംബവിശേഷം

Posted by

എന്‍റെ കുടുംബവിശേഷം

Ente kudumbavisesham bY BABITHA

ആദ്യ കഥ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നവരുടെ കുബസാരം ഞാനും നടത്തുന്നു. തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക

എന്റെ കുടുംബവിശേഷം തുടങ്ങട്ടെ…


ഞാൻ ബബിതത. 26 വയസ്. ഹൈദ്രബാദിൽ ഒരു പ്രമുഖ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി ടെക്കനിക്കൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ജോലി നോക്കുന്നു. (ടെസ്റ്റ് എഴുതി കിട്ടിയ ജോലി ആണ് ). കണ്ടാൽ ഡിഗ്രിയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി. 32 സൈസ്സ് ഇടിയാത്ത, ഉരുണ്ട മുലകൾ. 105-110 c.m പാന്റീസ് ആണ് ഇടാറ്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 വർഷം ആയി. ഭർത്താവ് സജിൻ. 31 വയസ്. എന്റെ അതേ കമ്പനിയിൽ എക്സിക്യൂവ് എഞ്ചിയർ. കണ്ടാൽ പ്രായം പറയില്ല. ഞാൻ സർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കമ്പനിയിലും വീട്ടിലും. സർ ഒറ്റ മോൻ ആണ്. അച്ഛനും അമ്മയും റിട്ടേർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. പാലക്കാട് വീട്ടിൽ താമസം.
സാർ 25 മത്തെ വയസിൽ ജോലിക്ക് കയറി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആയതിനാൽ ജോലി തിരക്കാണ്. ലീവ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം.

അച്ഛൻ, അമ്മ, ചേട്ടൻ, ഞാൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഉള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് എന്റേത്. ചേട്ടൻ ചൈത്രൻ. 31 വയസ്, എറണകുളത്ത് ഡോക്ടർ ആണ്. ഭാര്യ ശ്രീനു. 29 വയസ്, ഡോക്ടർ. ഞങ്ങൾ ശ്രീകുട്ടിന് വിളിക്കും. അച്ഛൻ റിട്ട. എക്സി. എഞ്ചിനിയർ. 67 വയസ്. അമ്മ സബ്. എഞ്ചിനീയർ. 55 വയസ്.
അവർ തമ്മിൽ 12 വയസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസിൽ ജോലിയ്ക്ക് കയറിയ അമ്മയേ മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അച്ഛൻ വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതതോടെ കല്യാണം കഴിച്ചു. അമ്മയുടെ ഇരുപത്തിനാലാം വയസിൽ ചേട്ടനും ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വയസിൽ ഞാനും ജനിച്ചു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വെളുത്ത ടിപ്പിക്കൽ മലയാളികൾ ആണ്.
ഞങ്ങളാടെത് ഒരു നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ കുടുംബമാണ്. ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ മാത്രമേ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കാറുള്ളു. അയൽവാസികളോട് അടുപ്പം ആണെങ്കിലും വലിയ സഹകരണം ഒന്നും ഇല്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published.