പ്രിയാരവം 3

Posted by

പ്രിയാരവം 3

– സിബിക്കുട്ടനും പ്രിയാ മിസ്സും –

Priyaravam Part 3 എഴുതിയത് :::സിബിക്കുട്ടൻ

ˇ

                     കബിയടിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കുണ്ണയിൽ ഒരോറ്റ പിടിയായിരുന്നു.പാൻ്റിൻ്റെ സിബ്ബുരി കുണ്ണ പുറത്തെടുത്തു, അത്യാവശ്യത്തിന് തടിച്ച കുണ്ണയായിരുന്നു എൻ്റെത്. പ്രിയ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കുണ്ണ ഇങ്ങനെ നഗ്നമായി കാണുന്നതെന്ന് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു
“എന്ത് വലിപ്പാടാ ഇതിന്”
“അതിന് പ്രിയ മോൾ വേറെ കുണ്ണ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ??” ഞാൻ ആത്മഗതം നടത്തി
“അതല്ലടാ”
“ഏതല്ലാന്ന്”
“ൻ്റെ കൂട്ടുകരികളോക്കെ പറയണത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്”
“എന്ത്”
“ഒന്നുല്ല”
“അപ്പോ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ നല്ല കളിക്കാരണല്ലേ??”
“അങ്ങനെ എല്ലാവരും അല്ല, മൂന്ന് നാല് കൂട്ടുകരിൾ നല്ല കളിക്കാരണ്, കോളജിൽ പഠിക്കുബോ ഒരു നയന എന്നോരുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവളെ കോളജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ വരെ കളിച്ചതാ.. ”
” പിന്നെ “.. കളി കഥ കേൾക്കാൻ വല്ലാത്ത രസാമാണ്.
” പിന്നെ ഒരു ഷോണിമയുണ്ടായിരുന്നു,, അവക്കാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ കടിയായിരുന്നു, അവൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ആൺപ്പില്ലെരോപ്പം ഹോട്ടലിൽ റൂമെക്കെടുത്ത് കളിയോട് കളിയാണ്,അവസാനം അവളെ അച്ഛൻ ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ പൊക്കി, അവനെക്കൊണ്ട് കെട്ടിക്കൈ ചെയ്തു. അവളിപ്പം ഗൾഫിലാണ്, അവിടെ വല്ല അറബികളെ കുണ്ണയും കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടാവും. ”
” കിടു ചരക്കാണോ?? ” ഞാനൊന്നു മൂപ്പിച്ചു
” പിന്നെ,, ഒന്ന് ഒന്നര മുതലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാവ്യമാധവൻ്റെ ശരീരം. കോളജിലെ ബോയ്സ് പിടിച്ചു വലുതാക്കിയ നല്ല മുലയാണ്”
” കളിച്ചോൻ്റൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം “ഞാൻ മനസ്സിൽ ഷോണിമയെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കി.
” വെറോരുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു,, ജാസ്മിൻ. അവൾക്ക് ചെറിയ ചെക്കൻമാരോടായിരുന്നു താല്പര്യം,, അവളെ അയൽവാസി, ഒരു +1 പഠിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ രാത്രി അവളെ വിട്ടിൽ വന്ന് പണിയെടുത്ത് പോവായിരുന്നു. ”
” ഹല്ല. പ്രിയാനെ ഇത് വരെആരും കളിച്ചില്ലെ  ”
“ഇല്ലടോ”
“സത്യം”
“ഞാൻ ഇതുവരെ അവിടെ വിരലിട്ട് പോലും നോക്കിട്ടില്ല”
” ആണോ”, എൻ്റെ ഈശ്വരാ ഈ പൂറി മോളെ സീലുപോട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് വിധിച്ചല്ലോ നീ, എന്ന് മനസ്സിലോർത്ത് ചിരിച്ചു
” എന്തിനാടാ ചിരിക്കുന്നേ.. ”
” അല്ല ഇനി ആരോടെങ്കിലും കളിക്കാൻ ആഗ്രഹന്ണ്ടോ?? “, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കൊളുത്തിട്ടു. പൂറി മോളെ മനസ്സിലിരിപ്പോന്നറിയണല്ലോ??.

Leave a Reply

Your email address will not be published.