ഓഫിസ്

Posted by

ഓഫിസ് (Office Kambikatha)

എന്റെ പേര് റോജി ഞാൻ ഒരു ഓഫീസിൽ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവിടത്തെ അകോണ്ടിങ്ങ് ആണ് . ഞാൻ മാത്രം ഒള്ളു അവിടെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പുതിയ ഒരു കുട്ടി വന്നു അവളുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല . അമ്മു എന്ന, ണ് അവളെ വിളിക്കണത് . കാണൻ കുഴപ്പമില്ല ഒരു 21 വയസ് ഇരു നിറത്തിൽ അതികം വണ്ണം ഇല്ലാ .എനിക്ക’ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷമായി ഇനി ബോറഡിക്കില്ലാല്ലോ. എനിക്ക് 28 വയസുണ്ട് അത് കൊണ്ട് അവൾ ചേട്ടാ ന്നാണ് വിളിക്കണെ. കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ നല്ല കമ്പിനിയായി കളിയും തമാശയും ഒക്കെയിയി’ അവളറിയാതെ ഞാൻ നിന്നായി നോക്കാറുണ്ട് . ലെഗിൻസ് ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴു അവടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയിരിക്കും അവിടെ ഒട്ടിപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ തളരും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവളുടെ പിറന്നാൾ ആയിരുന്നു’ അവൾ അന്ന് സാരിയാണ് ഉടുത്തത് അത് കണ്ട പോ തന്നെ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണ്ടായില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരി ഉടുത്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടന്ന് പേI കളിയാക്കണ്ടന്ന് അവളും ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു സിൽക്ക് എടുത്ത് തന്ന് പിറനാൾ ആണന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഒരു സിൽക്കിൽ ഒതിക്കിയല്ലേ. പിന്നെ എന്താ ചേട്ടന് വേണ്ടത് അവൾ ചോദിച്ചു .ഒന്നും വേണ്ടേ : വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ വയറിൽ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു അവൾ ഇതൊന്നു അറിയണ്ടായില്ല.’ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് വർക്കിൽ അവൾക്ക് ഒരു മിസ് റ്റേക്ക് പറ്റി ‘അവൾ എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ‘ഞാൻ തലക്ക് ഒരു അടി കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ ടി ചെയണത്. അപ്പോ അവൾ സോറി പറഞ്ഞു. അവൾ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ° അവളുടെ ജട്ടിയുടെ പാട് കാണായിരുന്നു ‘ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് വലിയ തിരക് ഉണ്ടാവാറില്ല . ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് വെറുതെ ഇരിക്ക, ണ് അപ്പോ അവൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ േഫസ് ബുക്കിൽ കയറാണ് ‘ – ഇത് കണ്ടവഴി ഞാൻ അവളെ പിച്ചിയിട്ട് പോയി പണി എടുക്കടി .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *