മായ ടീച്ചർ 2

Posted by

മായ ടീച്ചർ പാർട്ട് 2

 Maya Teacher Part 2 bY Maya | Click here to read previous parts

ഞാൻ സാജിന്റെ മുഖത്തുനോക്കി

സജിൻ:- ആരാ………

ഞാൻ:- ഷഹാന യാ….എന്തിനാണ് എന്നറിയില്ല …..

സജിൻ എന്നോട് ഫോൺ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു സോഫയിൽ ഇരുന്നു….

ഞാൻ:- ഹാലോ എന്താടി വിളിച്ചത്…….

ഷഹാന:-ടീച്ചറെ എന്തായി കാര്യങ്ങൾ…….. എന്താ ഞാൻ നേരെത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കാഞ്ഞത്……..

ഞാൻ :- ഫോൺ സൈലന്റ് ആയിരുന്നു….. അതുകൊണ്ടു അറിഞ്ഞില്ല …….നീ പോകുമ്പോൾ ഇതിലെ വരണേ …. നമ്മുക്ക് ആരുമിച്ചു പോകാം …… ഞാൻ അപ്പൊ പറയാം …….ഓക്കേ

അപ്പോൾ സജിൻ എന്റെ കല്ലുകൾ മടിയില്ലേക് എടുത്തുവച്ചു …എന്റെ പദസരത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ തടവുകയായിരുന്നു …….എന്റെ കാലിന്റെ വിരലുകൾ ഓരോന്നും അവൻ വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചു…..

എനിക്ക് അപ്പൊ വല്ലാത്ത ഒരു സുഖം തോന്നി ……….

ഞാൻ സജിനി നെ എന്റെ മടിയിലേക്കു കിടത്തി…… അവന്റെ തലയിൽ മുടിയ്ക്കു ഇടയിലൂടെ വിരലുകൾ ഓടിച്ചു…….

Leave a Reply

Your email address will not be published.