കസിന്റെ വീട്ടിൽ

Posted by

കസിന്റെ വീട്ടിൽ

Cousinte Veetil bY Sanj

 

എന്റെ പേര് സഞ്ജു, ഞാൻ സ്ഥിരം ആയി ഈ site ഇൽ വരാർ ഉണ്ട്. എന്റെ life ഇൽ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ incest അനുഭവങ്ങളും മറ്റും ഇണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക് റയൽ ലൈഫ്റ് ഇൻസിഡന്റസ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ആണ്.

ˇ

ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ 3 ആഴ്ചയിൽ നടന്ന സംഭവം ആണ്. ഞാൻ കേരളത്തിന് പുറത്തു ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ xam സമയം ആണ്. Exam നു ഇടക്ക് നല്ല gap ഉണ്ട്. അതിനാൽ വീട്ടിൽ വരുന്നത് പറ്റില്ല. ( ദൂരം കൂടുതൽ ആണ്) ഹോസ്റ്റൽ ഇൽ പുറത്തു ഇറങ്ങി കറങ്ങാൻ അങ്ങനെ ഞാനും കസിൻ ഉം കൂടി തീരുമാനിച്ചു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി. അടുത്ത exam ആയി. വീണ്ടും പോകാം എന്നായപ്പോൾ അവന്റെ ക്യാഷ് തീർന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു നാട്ടിൽ വന്നു. അവന്റെ വീടാണ് അടുത്തു. കോളേജിൽ ഓട്ടു 4 മണിക്കൂർ യാത്രയെ ഒള്ളു. എനിക് 8 മണിക്കൂർ ഇൽ കൂടുതൽ വേണം.

ആദ്യ ദിവസം.

ഞാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. സാധാരണ പോലെ അവന്റെ റൂമിൽ പോയി. ഞാൻ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.ആന്റി ടെ വീട്ടിൽ ആണെന്ന്. ആന്റിക്കു ടൌൺ ഇൽ തുണി കട ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവിടൊക്കെ പോയി കറങ്ങി , അന്ന് വൈകിട്ടു ലെറ്റ് ആയി വന്നത്. ആന്റിടെ വായിൽ നിന്ന് എല്ലാം കേട്ടു. Uncle ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ മുകളിൽ പോയി. ആന്റി യെ കാണാൻ നല്ല രസം ഒക്കെ അന്നു. പക്ഷെ പ്രായം 45 കാണും. നല്ല നിറം ഉണ്ട്. ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയെ പോയ ഉള്ള ഭംങ്ങി ഒക്കെ ഉണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ എനിക് വലിയ തോന്നൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ അവരുടെ ശരീരം ഒക്കെ നോക്കി തുടങ്ങിയത്.

ആന്റിടെ ചന്തി ഒക്കെ നെറ്റി ഇടുപ്പോൾ നല്ലതായി അറിയാം. അതുപോലെ വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ ബ്രാ ഇടാറില്ല എന്നു വെക്തം ആയി അറിയാം. വട്ടു കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ചുമ്മ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഒക്കെ ഇരിക്കും ആയിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.