ദീപക് ദീപയായി 01

Posted by

ദീപക് ദീപയായി 01

 

ഇതെൻടെ ആദൃെത്ത കഥയാണ്

ഞാൻ ദീപക് 22 വയസ്സ് ഒരു ആണായി ജനിചതെകിലും ഒരു ആണിൻെറ കരുത്തിൽ കീഴ്പ്പെട്ട് കാമം അടക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്നെ കുറിച്ചു പറയുകയാണെകിൽ നല്ല വെളുത്ത് കുറച്ച് തടിച്ചതാണേലും വയർഇല്ല നല്ല മുലയുണ്ട് മുഖത്തും ശരീരത്തും രോമം കുറവാ കാണാൻ ശരിക്കുംഒരു പെണ്ണിനെ പോലിരിക്കും അതു കൊണ്ട് തന്നെ പലപോഴും പല ചേട്ടൻമാരും എന്നെ കൊതിയോടെ നോക്കാറുണ്ട് പലരും എൻടെ സ്വകാര്യ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതിനൊന്നും നിന്ന് കൊടുക്കാറില്ല താല്പര്യമിലാനിട്ടല്ല പേടികാരണം.

ഒരു ദിവസം ഞാൻ കോളേജിൽ  പോവുമ്പോൾ ബസ്സ് സ്റ്റാൻറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻഎന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ചും ചിരിച്ചു അപ്പൊൾ ആ ചേട്ടൻ എൻടെ അടുത്ത് വന്നു കണ്ടാൽ ഒരു 30 വയസ് മുകളിൽ തോന്നിക്കും ഇരുനിറം ഒരു it proffesional പോലെ നീററ് ആയി ഡ്രസസ് ചെയ്തി്ുണ്ട് എന്നോട് പേരും സ്ഥലവുമൊക്കെ ചോദിചച്ചു ഞാൻ ചോദിചതിനൊ്െ മറുപടി പറനു  സജീഷ് എന്നാണ് ചേട്ടൻടെ പേര് എന്നെ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു നിർബന്ധിച്ചപ്പോൽ ഞാൻ പോയി ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടലിലോണ് ഞങ്ങൾ കയറിയത് ടേബിലിനരികത്തായി എൻടെ അടുത്ത് ഇരുന്നു ചായ കുടിക്കുമ്പോാൾ ചേട്ടൻ കെെകൊണ്ട് എൻടെ തുടയിലും കുണ്ണയിലും തടവി എനിക്ക് എതിർക്കാൻ തോന്നിയില്ല എന്നോട് പറനു നിന്നെ കാണാൻ പെണ്ണിനെ പോലുണ്ട് നീ എൻടെ കൂടെ പോരുന്നോ നിനക്ക് സുഖം മാത്രമല്ല പണവും ഞാൻ തരാം എ,നികെന്തേൊ കൂടെ പോവാൻ തോന്നി .

എന്നെയും കൊണ്ട് സ്ററാഡിലെ ഒരു toilet ൽ കയറി അവിടെ കാശു വാങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്നതു ഒരു കിളവനാണ് ചേട്ടൻ അയാളോട് എന്തോ ചോദിച്ചു അയാൽ ഒരു താക്കോൽ എടുത്തു ചേട്ടന് കൊടുത്തു ചേട്ടൻ എന്നെയും വിളിച്ചു അതിനകത്ത് പോയി അവിടെ ഒരു മുറി പൂട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് തുറന്നു ഒരാൾക്ക് നിവർന്ന് കിടക്കാവുന്ന അത്റേം ചെറിയ മുറി നീ മുന്പ് കളിചിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇല്ല പറഞ്ഞു .ചേട്ടൻ ഒരു പിംബ് ആണെന്നും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരാണ് customers എന്നും ലരും എന്നെ പോലത്തെ ആണുങ്ങളെ ആവശ്യപെടാറുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു കൂടെ നിന്നാൽ സുഖം മാത്രമല്ല പണവും ഉണ്ടാക്കാം .ഞാൻ സമ്മതിച്ചു.

ചേട്ടൻ എന്നോട് വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരാൻ ആവശൃപെട്ടു ഞാൻ എല്ലാം ഊരി പിറന്ന പടി നിന്നു സ്‌ത്രൈണതയുളള എൻടെ ശരീരം കണ്ട് ചേട്ടൻ ടെ കുണ്ണ കമ്പിയായി പാൻസിനു മുകളിൽ തളളി നിന്നു ചെറിയ മുറി ആയതു കൊണ്ട് ചൂട് കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടും വിയർകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ  സിബ്ബ് ഊരി കുണ്ണ  പുറത്തെടുത്തു സാമാനൃം വലുപ്പമുളള കറുത്ത കുണ്ണ  എന്നോട് ചപ്പി തരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ  മുട്ടി,ലിരുന്ന് ആ കരിം കുണ്ണ

Leave a Reply

Your email address will not be published.