എന്റെ റാണിമാർ(സജിത)

Posted by

എന്റെ റാണിമാർ(സജിത)

 

Ente Ranimaar bY അനിത

ഹായ്,

എന്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്.

എന്റെ പേര് അനിൽ, എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള സജിത ഇത്തയുമായുള്ള ബന്ധമാണ്..

എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടു പിറകിലത്തെ വീട്ടിൽ ആൾ താമസം ഇല്ലാതെ കിടക്കുവായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ഒരു ഫാമിലി താമസത്തിനു വന്നു. നിസാർ ഇക്കയും വൈഫും.
ഇക്ക ഗൾഫ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം നാട്ടിൽ വന്നു വീടും സ്ഥലവും വിറ്റു ഇങ്ങോട് വന്നത്.
ഇവിടെ അവർ പുതിയ ഒരു ജോലി തുടങ്ങി കടയിലേക്കുള്ള ബേക്കറി ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. സംഭവം ക്ലിക്ക് ആയി..
അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള മൂന്ന് നാല് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോലിയും കിട്ടി..

നമ്മുടെ സജിതയും ജോലിക്കു വന്നവിടെ, അവിടുത്തെ കിണറ്റിൽ നല്ല വെള്ളം അല്ലാത്ത കാരണം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. അത് കുടിക്കാനായാലും

അങ്ങനെ ഞൻ അവരല്ലാവരുമായി നല്ല കമ്പിനി ആയി. ചുമ്മാതെ ചില കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങളും തമാശകളും പറഞ്ഞു
സജിതയുമായി നല്ല കമ്പിനി ആയി
അവളുടെ hus പാചകക്കാരനായിരുന്നു. പുനലൂർ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ആഴ്ചകൾ കൂടുമ്പോഴേ വാര്ത്തോളൂ.

അങ്ങനെ ഞങളുടെ ബന്ധം തമാശകളിലൂടെ കമ്പി പോലായി.
ഫോൺ റീചാർജ് കാർഡ് ഞൻ വാങ്ങി കൊടുക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവളുടെ no കിട്ടി
വിളിയൊന്നുമില്ല.
വല്ലപ്പോഴും വഹട്സപ്പില് മസ്‌ജി ചെയ്യുമായിരുന്നു .
അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കുടിക്കാനുള്ള ചൂട് വെള്ളം എടുക്കാനായി വീട്ടിൽ വന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.