ഗായത്രിയും അമ്മായിയച്ചനും 7 ( സെലിനും രാജശേഖരനും)

Posted by

ഗായത്രിയും അമ്മായിയച്ചനും 7

Gayathriyum Ammayiyachanum 7

സെലിനും രാജശേഖരനും | Selinum Rajashekharanum

By:Shahar Injas

മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇവിടെ click Cheyyuka

അയാൾ കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്നു.

എന്നും സെലിൻ പിൻ സീറ്റിലും മകൻ മുൻസീറ്റിലും ആണ്‌ ഇരിക്കാറു..

മോളെ. മോളിവിടെ ഇരുന്നോ. .

അവൻ പിന്നിലിരുന്നോട്ടെ. …

അത് വേണോ
അവനും ഇരിക്കലോ ഇവിടെ..

അവൻ പിന്നിരിലിരുന്നോ ട്ടോ ഇന്ന്…

അവൾക്ക് ലജ്ജ മൂലമോ എന്തോ മുഖം ചുവന്നു…

മുൻ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാനാഞ്ഞ മകനെ അവൾ പിന്നിലേക്ക് ഇരുത്തി..

മോനവിടെ ഇരുന്നോ .. ഇന്ന് മമ്മി മുന്നിലിരിക്കാം.

മുന്നിലിരിക്കാൻ ചിണുങ്ങിയ മകനെ അവൾ പിന്നിലേക്ക് മാറ്റി ഇരുത്തി..

അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മനംമയക്കന്ന മാദക ഗന്ധത്തിൽ ബോഡി സ്പ്രേ കൂടി ചേർന്നതോടെ അയാൾക്ക് കമ്പിയായി ത്തുടങ്ങി…
രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി അവൾക്കൊപ്പം രാജeശഖർ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട്..
മരുമകളെപ്പോലെ തന്നെ കമ്പി വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവളെ രസിപ്പിക്കും… ഇടക്കിടെ അയാൾ സെലിനെ ചന്തി പിടിക്കാനും മുലകളെ തഴുകാറുമുണ്ട്.. പല ദിവസവും അവരങ്ങനെ രസിച്ചിരുന്നു.
എല്ലാം സകല നിയന്ത്രണവും വിട്ടിരുന്നു..

സെലിൻ കാറിൽ കയറിയതും അയാൾക്ക് പൗരുഷം കമ്പിയായിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു…

മരുമകളുമായി തലേന്ന് മതി വരുവോളം രസിച്ചത് കൊണ്ടും പഴയ ഉണർവ് ഉണ്ടായിരുന്നു..
ഇടക്കിടെ മുൻ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാറുള്ള സെലിൻ ഇത് കാണാറുണ്ട്..
ഒഴിക്കണ്ണാലെ സൈലിൻ അന്നും കണ്ടു രാജശേഖരിന്റെ പൊക്കിയ അരക്കെട്ട്..

സ്വർണത്തിന്റെ

Leave a Reply

Your email address will not be published.