തേൻ മാവു പൂക്കുന്നു കായ്ക്കുന്നു

Posted by

തേൻ മാവു  പൂക്കുന്നു കായ്ക്കുന്നു

bY രാജു

 

ഒരു കഥയല്ല. എന്റെ 47 വയസ്സിനിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ പടിപടിയായി കോർത്തിണക്കി എഴുതിയ അനുഭവങ്ങളുടെ നേർസാക്ഷ്യം’ എഴുത്ത് ആദ്യമായാണ് ‘ വായന അന്നും ഇന്നും ഒരു ഹരമാണ് ‘ ലൈo ഗി കതയുടെ ലോകത്തിലേയ്ക്ക് എന്റെ ചുവടുവയ്പിന് കാരണമായ ചെമ്പരത്തി എന്ന കൊച്ചു പുസ്തകം എനിക്ക് മറക്കാനാകില്ല. ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരനായ ഭാനുപ്രസാദ് ആണ് ആദ്യമായി വായിക്കാൻ തന്നത് ‘കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് കാലിനിടയിലും തരിപ്പു തുടങ്ങി’ അന്ന് അതിലുണ്ടായിരുന്ന നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വച്ച് ഡസ്കിന്റെ അടിയിൽ വച്ച് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാനു വിന്റെ കൈ നീണ്ടു വന്ന് തുടയിൽ അമരും പിന്നെ നിക്കറിന്റെ ഇടയിലൂടെ അരിച്ചരിച്ച് അകത്തുകയറി ചെറിയ സാധനത്തിനെ പിടിച്ച് പതിയെ തലോടി വലുതാക്കി സുഖിക്കും തിരിച്ച് അവന്റെ സാധനം ഞാനും തിരു മും. ആ സംഭവങ്ങൾ എന്റെ മാനസ്സികാവസ്ഥയെ തന്നെ മാറ്റി മറിച്ചു. ആ കാലത്ത് എല്ലാവരും കുളങ്ങളിൽ കൂട്ടമായി കുളിക്കുകയാണ് പതിവ്. മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്ത്രീകളുടെയുo പുരുഷന്മാരുടെയും നഗ്നത ഒളിഞ്ഞു നോക്കി രസിക്കാനായി മാത്രം കുളിക്കടവിൽ പതിവായി പോകുന്ന കാലത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭവം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

ˇ

ഒരു ദിവസം ഉച്ചസമയത്ത് കുളിക്കടവിലെത്തിയപ്പോൾ ചായക്കട നടത്തുന്ന സുകു ചേട്ടൻ കുളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും കുളിക്കാനായി ഇറങ്ങി ചേട്ടൻ കരക്കുകയറി സോപ്പു തേക്കുന്നതു നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് തോർത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും തല പുറത്തേയ്ക്ക് ഇട്ടു കൊണ്ട് സാധനം എത്തിനോക്ക ന്നു. ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടാവണം ചേട്ടൻ മുഴുവനായി പുറത്തിട്ട് തേക്കാനാരംഭിച്ചു. എന്റെ മണിക്കുട്ടൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങി. വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ചേട്ടൻ മുങ്ങി വന്നു എന്റെ സാധനത്തിൽ മുഖം മുട്ടിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.