എന്റെ കോളേജ് ടൂർ

Posted by

എന്റെ കോളേജ് ടൂർ

ENTE COLLEGE TOUR

bY:JO@kambikuttan.net….

ˇ

എന്റ പേര് ജോ. എന്റെ കോളേജ് പഠന കാലത്തു നടന്ന കഥയാണിത്. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക.വായിച്ചു അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക.

ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് ആണ്. പുതിയ കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് ടീച്ചർമാർ എല്ലാം അടുത്തകാലത് പിജി പാസ് ആയവരാണ്. അതായത് ഒരു 23-29 വയസുള്ളവർ മാത്രം. ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ 15 പെൺകുട്ടികളും 10 ആൺകുട്ടികളും. ക്ലാസ്സിലെ ലവ് ബെർഡ്സിന്റ് നിർബന്ധം മൂലമാണ് ക്ലാസ്സിലെ ആണ്കുട്ടികളിലെ ഏക പടിപ്പിസ്റ്റായ ഞാൻ ടുർ പോകാനുള്ള അനുവാദം പ്രിൻസിപ്പളിനോടു പോയ് ചോദിച്ചത്. അനുവാദം തരുന്നതിനു പകരം ആര് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എൽകുമെന്ന മറുചോദ്യമാണ് അവിടുന്ന് കിട്ടിയത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്മെന്റിനുമാത്രം ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ ഇല്ല. എല്ലാരും ടീച്ചേഴ്‌സ്. ആകെ 4 പേരുള്ളത്തിൽ 2 പേർക്ക് കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ വരില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് ഞങ്ങളുടെ മദകറാണിയായ സയന ടീച്ചറും വീണ മിസ്സും. സയന മിസ്സാണ് ഡിപ്പാർട്ടമെന്റ് ഹെഡ്. കാലുപിടിച്ചപേഷിച്ചപ്പോൾ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു ഡിമാൻഡ്. അടുത്ത ഡിപാർട്മെന്റിലെ രമ്യ മിസ്സും വേണം. ഒരുതരത്തിൽ പുള്ളിക്കാരിയെകൊണ്ടും സമ്മതിപ്പിച്ചു. ബോയ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്ക്. ഗോവക്ക് 6 ദിവസത്തെ ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ചുമ്മാ ഒരു കറക്കം. അതാരുന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ കാമുകി കാമുകന്മാരും ഒരു കളിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഇത് ബാക്കി എല്ല കൂട്ടുകാർക്കും അറിയാം.
അതുകൊണ്ട് ഹോട്ടലുകളിലാണ് റൂം ബുക് ചെയ്തത്. ഡബിൾ റൂം വീതം. 5 രാത്രിയും 6 പകലും. ടീച്ചർമാർ ഇവരായത് എല്ലാ ബോയ്സും ആഘോഷിച്ചു. കാരണം 3 പേരും കസിൻസ് ആണ്. പോരാത്തതിന് നല്ല സൂപ്പർ ചരക്കുകളും. പിജി സ്റ്റുഡന്റായെ തോന്നു. കൂട്ടത്തിൽ സയന മാത്രം സീൽ പൊട്ടിയത്. അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്. 3 വയസുള്ള കുഞ്ഞുണ്ട്. കെട്ടിയോൻ ചാനലിൽ വർക് ചെയ്യുന്നു. കഴപ്പ് തീർക്കാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശനം ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.