ദീപ്തി രതീഷ് എന്ന കാമപർവ്വതം 1

Posted by

ദീപ്തിരതീഷ് എന്ന കാമപര്വ്വതം 1

By:Chithrakurup
പതിനഞ്ചാം വയസ്സില് സ്വന്തം ആന്റിയില് നിന്നാണ് സെക്സിന്റെ ആദ്യപാഠങ്ങള് ഞാന് പഠിച്ചത്. അച്ഛനും അമ്മയും വിവാഹബന്ധം വേര്പെടുത്തിയപ്പോള് ഒറ്റയ്ക്കായ എന്നെ വളര്ത്തിയത് അങ്കിളായിരുന്നു. ഗള്ഫിലായിരുന്ന അങ്കിളിനും ആന്റിക്കും മക്കളില്ലായിരുന്നു. നാട്ടില് വലിയ ബംഗ്ലാവില് ഞാനും ആന്റിയും മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 15-ാം വയസ് മുതല് സെക്സിന്റെ എല്ലാ പാഠങ്ങളും പഠിച്ച ഞാന് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജിഗോളയാണ്. ജിഗോളയെന്നാല് സെക്സ് ആവശ്യമുള്ള സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രതിഫലം വാങ്ങി സെക്സ് ചെയ്തുകൊടുക്കുന്ന ആള്. ഇപ്പോള് എനിക്ക് 30 വയസുണ്ട്. ഇതിനുള്ളില് നൂറോളം സ്ത്രീകളെ സെക്സ് ചെയ്ത് സംതൃപ്തി നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാന്. അതിലൂടെ ലഭിച്ച വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഓണാവധിക്കാണ് ദീപ്തി രതീഷിനെ കസ്റ്റമറായി കിട്ടിയത്. എനിക്ക് കസ്റ്റമറെ ബുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത് എന്റെ ആന്റി തന്നെയാണ്. ആന്റിയുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു ഗള്ഫുകാരന്റെ ഭാര്യയാണ് അധ്യാപികയായ ദീപ്തിരതീഷ്. രണ്ടര വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഭര്ത്താവ് ഓണത്തിന് നാട്ടില് വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു അവര്. എന്നാല് കമ്പനിഗോഡൗണിലെ അഗ്നിബാധ കാരണം അവധിലഭിക്കാതെ പോയതിനാല് ഓണത്തിന് ഭര്ത്താവ് വരാതിരുന്നതില് സങ്കടത്തിലിരുന്ന ദീപ്തിക്ക് ആശ്വാസവുമായാണ് ആന്റി എന്നെ അവര്ക്കടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ടത്. ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമായിരുന്നു എന്റെ ദീപ്തി സര്വ്വീസ്.. റെയില്വേ സ്റ്റേഷനടുത്തു തന്നെയായിരുന്നുദീപ്തിയുടെ വീട്. രാവിലെ 7.15ന് പരശുറാം എക്സ്പ്രസില് അവിടെ ഇറങ്ങി ഓട്ടോയില് ദീപ്തിയുടെ വീടിന് സമീപത്തെ ജംഗ്ഷനിലെത്തി. റയില്വേ സ്റ്റേഷ.നടുത്തായിട്ട് പോലും ആ ജംഗ്ഷനില് വലിയ ആള്ത്തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇടവഴിയിലൂടെ നടക്കുനടക്കുമ്പോള് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായി മതില്ക്കെട്ടിനകത്ത് എല്ലാവരും സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു നാടാണതെന്ന്. ഒരു ജിഗോളയായ എനിക്ക് എന്ത് കൊണ്ടും അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.