എന്‍റെ ലളിതാംബിക ടീച്ചർ 2

Posted by

എന്‍റെ ലളിതാംബിക ടീച്ചർ 2

 

By: Manu

ടീച്ചർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു…

 

എന്റെ മുഖത്ത് ഭയം ആയിരുന്നു,അവൾ പറഞു പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഇത് ആരോടും പറയുന്നില്ല നിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ കുഴപ്പം ആണ്, നീ സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ലെ??

 

ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല..

അവൾ എന്നോട് പറഞു ശെരി നീ നാളെ എന്റെ വീട്ടിൽ വരണം രാവിലെ 10 മണിക്. ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞു റൂമിൽ നിന്ന് പോയി.

 

വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇവൾ എന്തിനാ നാളെ എന്നെ വീട്ടിൽ വരണം എന്ന് പറഞത്..

ആർക് അറിയാം ട്യൂഷൻ അടുക്കാൻ ആയിരിക്കും.ഞാൻ പെട്ടന്നു എന്റെ കുണ്ണ അടുത്ത് അവളെ ആലോചിച്ചു വിട്ടു..

 

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 10 മണിക് ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി..

 

കതക് തുറന്നു അവൾ.. ചിരിച്ചു

ഹായ് മനു വരൂ…

ഞാൻ അകത്തു കയറി..

നീ കഴിവിച്ചോ?

ഞാൻ പറഞു കഴിച്ചു..എന്താ എന്നോട് വരാൻ പറഞത്??

Leave a Reply

Your email address will not be published.