ആ രാത്രി

Posted by

ആ രാത്രി

റിയാസ്

https://youtu.be/FGGz3adVKec

എന്റെ പേര് റിയാസ് . എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് . ചെറുപ്പം മുതലേ സെക്സ് നോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ്. കമ്പി കഥകൾ മാത്രമല്ല വീഡിയോസ് ഉം ചെറുപ്പം മുതലേ കാണുന്നത് എന്റെ ശീലമാണ് . ആയതിനാൽ ഞാൻ വാണമടിക്കുന്ന ശീലം 14 ആം വയസിൽ തുടങ്ങി . എന്നാൽ എന്നെ ഏറെ കാമനാക്കിയത് ഇൻസെസ്റ് വീഡിയോസ് ഉം കമ്പികഥകളുമാണ് . അതിൽ തന്നെ അമ്മ മകൻ കഥകളും വീഡിയോസ് ഉം ആണ് . ആയതിനാൽ അവ കാണുന്നതിൽ എന്നെകൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉന്മാദനാക്കി. എങ്ങനെ എങ്കിലും ആരെയെങ്കിലും കളിക്കണം എന്ന ചിന്ത ആയിരുന്നു മനസ് മുഴുവൻ . അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു എന്റെ ഉമ്മ വരുന്നത് . വീഡിയോ കാണുന്നതിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് . എന്നാൽ കമ്പി ബുക്ക് വായിക്കുന്നത് ഉമ്മ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയമായിരുന്നു . അങ്ങനെ നാൾ ഏറെയായി . ഇൻസെസ്റ് വീഡിയോസ് കണ്ടു കണ്ടു എന്റെ കുട്ടൻ കൂടുതൽ വലുതായി . വേറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു . അങ്ങനെ ആ ദിവസം വന്നെത്തി . എനിക്ക് ഉമ്മയോട് ആദ്യമായി കാമം തോന്നിയ ദിവസം .

Leave a Reply

Your email address will not be published.