പണ്ണല്‍ മതിയാവാത്ത മനീഷ്

Posted by

എന്‍െ് പേര് മനീഷ്… ഞാന്‍ ഒരു കോണ്‍ട്രാകടര്‍ ആണ്.. 18 വയസ്സ് മുതല്‍ 37 വരെ ഞാന്‍ നടത്തിയിട്ടുളള കളളവെടി വെക്കലാണ്…. ഈ കഥകള്‍ … പേര്… പണ്ണല്‍ മതിയാവാത്ത മനീഷ്..

 

 

NB:- മനീഷ് കാണുന്നുണ്ടോ ആവൊ …37 വയസു വരെ പണ്ണി ….പണ്ണി …പറയാതെ ….പണ്ണിയതൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ …എല്ലാ പണ്ണി യെന്ന പോസ്റ്റിലും ഒരു പണ്ണലുമില്ല മനീഷ് …….BY: Dr.sasi.MBBS

Leave a Reply

Your email address will not be published.