അയലത്തെ ഇത്ത

Posted by

അയലത്തെ ഇത്ത

https://youtu.be/yoFGWWqg-1U

എന്റെ പേര് റഹീസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ഒരു കഥയാണ്
എന്റെ വീട് വീട്‌ഒരു ഗ്രാമ പ്രദേശമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ചരക്കു ഇത്തമാർ താമസമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്
എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തു ബീവി എന്ന ഒരു ഇത്ത താമസിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ഞാനും ഇത്തയും ഭയങ്കര കുട്ടായിരിന്നു ഞാഗ്ഗൽ ഒരുമിച്ചു കുളിക്കാനും മറ്റും ഞാഗങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ പോകുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇത്തയും ഞാനും പോകുമ്പോൾ ഇത്ത അറിയാതെ ഒരു കുഴിയിൽ വീണു ഇത്തയുടെ കാല് പൊട്ടി ചോര വരുന്നുണ്ടായിരിന്നു അതു കണ്ട ഞാൻ എന്റെ മുണ്ട്‌ കുറച്ചു കീറി ഇത്തയുടെ കാലിൽ വച്ചു കെട്ടി കുളിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടു അടിയിൽ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്ത എന്റെ കുണ്ണ കാണുകയുണ്ടായി ഇത്ത അതിലേക്കു തന്നെ നോക്കുന്നത് നോക്കുന്നത്‌ഞാൻ കണ്ടു അതു കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എൻറെ കുണ്ണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത്ത കളിയാക്കി ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത്തയോട് പറഞ്ഞു ഇത്താക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽഞാൻ എന്റെ കുണ്ണ തരാമെന്നു ഇത്ത പറഞ്ഞു നിന്റെ കുണ്ണയൊന്നും പോരാ എന്നെ സുഖിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്തനെ സൂചിപ്പിച്ചാൽ എന്തു തരുമെന്ന് ഇത്ത പറഞ്ഞു നീ എപ്പോ എപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും നിനക്കു എന്നെ കളിക്കാമെന്നു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു
അന്ന് രാത്രീ ഞാൻ ഇത്താടെ വീട്ടിൽ പോയി അപ്പൊ ഇത്ത അവിടെ അടുക്കളയിൽ ആയിരുന്നു എന്നെ കണ്ടതോട് കുടി ഇത്താക്ക് ഭയങ്കര സന്ദോഷമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കിടക്കാമെന്നു അഗ്ഗനെ ഇത്താനെയും കുട്ടി ബെഡ്‌റൂമിൽ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തന്നെ ബെഡിലേക്കു തള്ളിയിട്ടു എന്നിട്ടു ഇത്തയുടെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നു ഇത്തയുടെ കല്ലൻ മുലകളിൽ ഞാൻഞെക്കി കൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ കുണ്ണ എടുത്തു ഇത്ത നക്കാൻ തുടഗി നക്കി നക്കി എനിക്ക് പോകാറായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വരാറായി എന്നു ഇത്ത പറഞ്ഞു നിയയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തേകാലിയാണ് ആദ്യത്തെ പാൽ എനിക്ക് കുടിക്കണമെന്ന് അഗ്ഗനെ എന്റെ കുണ്ണ വെട്ടി വെട്ടി വിറച്ചു ഇത്താടെ വായിൽ ശർദ്ധിച്ചു ഇത്ത എന്റെ എന്റെപല് മുഴുവൻ അകത്താക്കി അഗ്ഗനെ കുറച്ചു നേരം നേരം ഞഗങ്ങള് കെട്ടിപിടിച് കിടന്നു കുറച്ചു കുറച്ചുകഴിജപ്പോ ഇത്ത പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ഒരുകളി കുടി കളിക്കാമെന്നു ഞാൻ ഇതനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം കുടി ഉണ്ടെന്നു ഇത്ത ചോദിച്ചു അതു എന്താണെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത്തയുടെ ബാക്കിൽ കളിക്കണമെന്ന് ഇത്ത സമ്മതിച്ചു ഇത്തന്നെ തിരിച്ചു നിർത്തി കുണ്ടിയിൽ ഞാൻ അടിച്ചു ഇത്ത ഇത്ത പറഞ്ഞു നല്ല രസമുണ്ടന്നു ഞാൻ സർവ ശക്തിയും എടുത്തു പണ്ണി അവസാനം കുണ്ണ പാല് ഇത്താടെ കൊതം നിറച്ചു കുറച്ചു നേരം അഗ്ഗനെ കിടന്നു എന്നിട്ടു ഞാഗ്ഗൽ ഒരു കുളി പാസ്സാക്കി കുളിയുടെ കുളിയുടെട ഇടക്ക് ഇത്തയുടെ കല്ലൻ മുലകളിൽ ഞാൻ ആർത്തിയോടെ വലിച്ചു കുടിച്ചു ഇത്ത എന്റെ കുണ്ണയിൽ പിടത്തമിട്ടു ഒന്നുടെ വായിൽ വച്ചു വെള്ളം കളഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇത്തയുമായി കള്ള കളികൾ നടത്താറുണ്ട്

Leave a Reply

Your email address will not be published.