കഴപ്പ് മൂത്താൽ 2

Posted by

കഴപ്പ് മൂത്താൽ 2

ആദ്യ ഭാഗം വായിക്കാൻ --> കഴപ്പ് മൂത്താൽ 1 [കുളിസീൻ]

 

അവിടുന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്.. പുതിയ അറിവുകൾ നേടിയത്.. ചുക്കാമണി കുണ്ണയായി, പെണ്ണുങ്ങളെ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി.. ദർശനെ പുണ്യം സ്പർശനേ പാപം എന്ന കണ്ണന്റെ ആപ്തവാക്യം ഞങ്ങൾ പ്രാവർതികമാകി. കുളിസീൻ പിടിക്കുക ആയിരുന്നു ഞങ്ങളടെ ഹോബി. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു വാണവും വിട്ടു ഞങ്ങൾ പോകും.. ഞങ്ങളുടെ കുണ്ണ തമ്മിലുള്ള വെത്യാസം കൊണ്ടാണ് ആദ്യം പരസ്പരം കയ്യിൽ എടുത്തത്‌… അവന്റെ കുണ്ണയുടെ അറ്റത്ത്‌ തോലിയുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെതിന് ഇല്ല താനും.. ഞാൻ ഇക്കമാരുടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനും തൊലിയില്ലായിരുന്നു.. ആദ്യമായാണ് തൊലി ഉള്ള കുന്ന കാണുന്നത്. കമ്പി ആയി വരുമ്പോൾ അവന്റെ തൊലി പിന്നോട്ട് മാറും, അപ്പോൾ എന്റെ പോലെ തോലിയില്ലാത്ത മൊട്ട ആകും അവന്റെ കുണ്ണയും. വേറൊരാൾ നമ്മുടെ കുണ്ണ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ സാറേ…
.
ഉമ്മയുടേം, ശാന്തമ്മയുടേം, ജ്യോതിയുടെയും കുളിസീൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരം പിടുത്തം.. ചർച്ച അവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച് ആകും മിക്കവാറും..പ്രായത്തിന്റെ ആയിരിക്കാം, 18കാരി ജ്യോതിയെക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം 40 ൽ എത്തിയ ഉമ്മമാരെ ആയിരുന്നു.അവരുടെ ജട്ടിയും ബ്രായും എല്ലാം ഗൾഫ് സാധനങ്ങൾ ആയ കൊണ്ട് സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായി.. ഉമ്മെടെ 36D ബ്രായും, 38 സൈസ് ജട്ടിയും, ശാന്തമെടെ 32C ബ്രായും 36 സൈസ് ജട്ടിയും.. ജ്യോതിയാണേൽ 34D ബ്രായും 36 സൈസ് ജട്ടിയും.. ഉമ്മേടെം ശാന്തമ്മേടെം മുല ഇടിഞ്ഞുമില്ല, കട്ടയുമല്ല എന്നാ പോലെ ആയിരുന്നു.. അടുത്ത ഒരു 4-5 കൊല്ലത്തിൽ ഇടിഞ്ഞു തൂങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.. ജ്യോതിയുടെ ചക്ക മുലകൾ കട്ടയായി നിക്കും.. താഴോട് തൂങ്ങുകയെ ഇല്ല ഞങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു – ഞങ്ങൾ മക്കൾ അടുത്തില്ലാ എങ്കിൽ ഉമ്മയും ശാന്തമ്മയും എന്തൊക്കെയോ കുശുകുശുക്കാരുണ്ട്.. ഒരു ദിവസം അത് എന്താണെന് കണ്ടെത്തണം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു..
For more stories please visit www.kambikuttan.net
ശാന്തമ്മ വീട്ടിൽ സാരിയാണ് ഉടുക്കുക.. മുറ്റമടിക്കുമ്പോൾ തൂങ്ങിയ ബ്ലൗസിൽ കൂടെ അവരുടെ മുലകൾ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു..

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു 

Leave a Reply

Your email address will not be published.