എനിക്ക് വന്ന സൗഭാഗ്യം part 2

Posted by

എനിക്ക് വന്ന സൗഭാഗ്യം part 2

ചേച്ചി കട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ട് നീ ഈ സൈഡ് പിടിച്ചോ ഞാൻ മറ്റേ സൈഡ് പിടിക്കാം.ഞാൻ കട്ടിലിന്റെ ഓര് സൈഡിൽ പിടിച്ചു മറ്റേ സൈഡ് ചേച്ചി പിടിച്ചതും ചേച്ചിയുടെ ഇടുപ്പില് ഒരു പിടുത്തം ചേച്ചികിടന്നു പുളഞ്ഞു.ഞാൻ എന്താ ചേച്ചി പറ്റിയെ ഓ കൊളുത്തിപിടിചതന്ന തോന്നുന്നേ ഞാൻ കിട്ടിയ തക്കം നോക്കി ഞാൻ ചേച്ചിയുടെനയിറ്റിക്കു മുകളിലൂടെ ചേച്ചിയുടെ വയറിൽ പിടിച്ചു ഇടുപ്പ് പതിയെ തിരുമി.ചെചിയോന്നു പുളഞ്ഞു.ഞാൻ ശരിക്കു വയരിലോന്നു പിടിച്ചു ഞെക്കി .ഞാൻനയിറ്റി പൊക്കി വയറിന്റെ അവിടെ നോക്കി ചേച്ചി അടിയിൽപാവാട ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇടുപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ഉഴിഞ്ഞു.എങ്ങനെയാ ചേച്ചി വേദന കുറവുണ്ടോ നീ ഒന്നുടെ തിരുമ്മു ഞാൻ ശരിക്കു തിരുമി ചേച്ചിക്ക് ചെറുതായിട്ട് സുഖിക്കുന്നുണ്ടാന്നു മനസിലാക്കിയ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ബ്രായുടെ മുകളിലൂടെമുലയിൽപിടിച്ച് ഞെക്കി ചേച്ചിയുടെ ഭാഗത്ത്‌ നിന്ന് എതിര്പ്പോന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ മുലയിൽ പിടിച്ചു ഞെരിച്ചു.ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ നയിറ്റിതലയിലൂടെ ഊരി ഇപ്പോ ചേച്ചിയുടെ വേഷം ബ്രായും പാവാടയും മാത്രം.ഞാൻ ചേച്ചിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ചേച്ചിയുടെ മുഴുത്ത മുലകൾ എൻറെ നെഞ്ചത്ത്‌ അമർന്നു ഞാൻ പാവാടയുടെ മുകളിലൂടെ ചന്തികൾ പിടിച്ചു ഞെരിച്ചു ആ കൊഴുത്ത കുണ്ടികൾ അമര്ത്തി ഞെക്കി.ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ചുണ്ടിൽ ഉമ്മവച്ചു ചുണ്ട് വായിലാക്കി ചപ്പി ചേച്ചി എൻറെ ചുണ്ടും മാറി മാറി ചപ്പി ഞാൻ നാക്ക് ചേച്ചിയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് തള്ളി ചെചിയേന്റെ നാക്ക്‌ ഊമ്പി ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ നാക്ക്‌ വായിലാക്കി ചേച്ചിയുടെ ഉമിനീരു കുടിച്ചു.ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ബ്രാ ഊരി മുഴുത്ത മുലകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി.മുലകളിൽ പിടിച്ചു ഞെക്കി മുലക്കണ്ണിൽ രണ്ടു വിരലുകൾ കൊണ്ട് തിരുമി മുലക്കണ്ണ് തെറിച്ചു വന്നു ഞാൻ മുലക്കണ്ണ് വായിലാക്കി ചപ്പി ഒരു കൈകൊണ്ട്ഞെക്കി ചേച്ചിയുടെ വയറിൽ ഉമ്മവച്ചുപുക്കിൾ നാക്കുകൊണ്ടു നക്കി പുക്കിളിൽ നാക്കുകൊണ്ടു കറക്കി ഞാൻ ചെച്ചിയുടെ പാവാടയുടെ ചരട് അഴിച്ചു താഴെയിട്ടു ചേച്ചിയെ കട്ടിലിലേക്ക് കിടത്തി .

അടുത്ത പേജിൽ തുടരുന്നു എനിക്ക് വന്ന സൗഭാഗ്യം part 2 Kambikadha

Leave a Reply

Your email address will not be published.