കടമക്കുടിയിലെ പെണ്കുട്ടി

Posted by

 

ഞാന്‍ വിനീത്, എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്, ഈ കഥ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്…… എല്ലാവരും വായിക്കുക…. അഭിപ്രായം എഴുതുക……. സുഹൃത്ത് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്…….

ഞാന്‍ എറണാകുളത്ത് ഒരു കമ്പനിയില്‍ വര്ക്ക്ാ‌ ചെയ്യുന്ന 30 വയസുള്ള അവിവാഹിതനാണ്. അവിടെ തന്നെ വര്ക്പറയ‌ ചെയ്യുന്ന കടമകുടിയിലുള്ള 24 വയസുള്ള ഒരു പെണ്കുതട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കഥയാണിത്. ഇത് നടന്നിട്ട ഇപ്പൊ 4 വര്ഷംി കഴിഞ്ഞു. വെളുത്ത ഉയരം കുറഞ്ഞ നല്ല അരകെട്ടുള്ള അവളുടെ കൈ വണ്ണം കൂടിയതാണ്. കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് ഒരു ടൂര്‍ പോയപഴാണ് അവളുമായി കൂടുതല്‍ അടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്. അന്ന് അവള്‍ ഒരു ജീന്സ്ത പാന്റുംു ഷോര്ട്ട് കുര്ത്തി യുമായിരുന്നു വേഷം. അവളുടെ മൊബൈല്ഫോ്ണ്‍ എന്റെ കൈയില്‍ ആയതിനാല്‍ അതില്‍ sms മുഴുവന്‍ വയികുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം ബോയ്സ് അയച്ചതാണ്. ചിലതിനോകെ reply യും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ മൂലമ്പിള്ളി യിലുള്ള തൃശൂരില്‍ ട്രെയിനിംഗ് ചെയുന്ന ഒരുത്തനുമായി മുടിഞ്ഞ പ്രേമം. ഞാന്‍ അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോ അവനെ ഇഷ്ടമാണെന്നും കല്യാണം കഴികുന്നെങ്കില്‍ അവനെ മാത്രമെന്നും അവള്‍ പറഞ്ഞു. അവള്‍ christian ഉം അവന്‍ hindhu ഉം ആയിരുന്നു. തമാശ നിറഞ്ഞ എന്റെ സംസാര രീതി അവളെ വല്ലാതെ ആകര്ഷി ച്ചു. അവന്‍ ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നെ സ്നേഹികുമായിരുന്നെന്നും അവള്‍ പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം അവനെ കാണാന്‍ തൃശൂരില്‍ അവളുടെ കൂടെ വരാമോ എന്ന് ചോദിചപ്പോ ഞാന്‍ yes പറഞ്ഞു.

Continue reading..

Read online കടമക്കുടിയിലെ പെണ്കുട്ടി

Download PDF കടമക്കുടിയിലെ പെണ്കുട്ടി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.